Tag Archives: ZawgyiFont

Myanmar Unicode Font အေတြ ့အၾကံဳ

ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ စခန္းသြားေနတာနွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ေဇာ္ဂ်ီကို အသံုးျပဳတာ အေတာ္ကို အဆင္ေျပပါတယ္။ လြယ္ကူတယ္။ ျမင္ရတာ လွပတယ္။ အခမဲ့ လည္းေပးတယ္။ ဒီေတာ့ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား (Windows, Linux, Mac , iPhone, Windows Mobile) မွာ ေဇာ္ဂ်ီကိုေတြ ့နိုင္၊ ျမင္နိုင္၊အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ခြ်က္ယြင္းခ်က္ရွိတယ္ဆို ေထာက္ျပတာေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ တိုးတိုးလာေနတာပါပဲ။
ေဇာ္ဂ်ီကို သံုးစြဲတဲ့အခါ -စာလံုးေတြသိမ္းထားတာ သက္မွတ္ထားတဲ့ Unicode နဲ ့မဟုတ္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပႆနာရွိလာနိုင္တယ္လို ့ တတ္သိနားလည္တဲ့သူေတြက ေထာက္ျပတာလည္း တိုးတိုးလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ –

ေဇာ္ဂ်ီရဲ့ေျခလွမ္းအစ
အေစာပိုင္းကာလမ်ားဆီမွာ Unicode Font သံုးရတာ လံုး၀ အဆင္မေျပပါဘူး။ အရမ္းလည္းခက္ခဲပါတယ္။ ဒါနဲ ့ဘယ္သူမွ Unicode Font ကိုမသံုးခ်င္ေတာ့ပဲ
ေဇာ္ဂ်ီကိုေျပာင္းသံုးလာပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီသည္ install လုပ္ရတာ ရႈပ္ေထြးမႈမရွိဘူး။ သံုးရတာ အဆင္ေျပပါသည္။ ျမန္မာစာကို လြတ္လပ္စြာရိုက္နိုင္တယ္။
သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာအထဲမွာ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာ စိတ္မဝင္စားဘဲ ။ သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ဘယ္လိုလြယ္ကူစြာသံုးရမလဲပဲဆိုတာကိုပဲ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ဒီလုိနဲ ့ ၿမန္မာတုိင္းလုိလုိ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာပါေတာ့တယ္။ သံုးရတာလြယ္သလို သူ ့မွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ‘မိ’လို ့ရိုက္ရာမွာ လံုးၾကီးတင္ နွစ္ခါရိုက္မိတာမ်ိဳးခဏခဏျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္လည္း ေဇာ္ဂ်ီက ဘာမွမျပင္ေပးပါဘူး။ ဒီလုိ အမွားေတြကို ၿပဳၿပင္ေပးၿခင္းမရွိတာအၿပင္ -တၿခားခၽြက္ယြင္းခ်က္ေတြရွိေနပါေသးတယ္။

Unicode Font ဆိုတာ
တေန ့ကြ်န္ေတာ္ Ubuntu 9 ကို သြင္းလိုက္ေတာ့ မထင္မွတ္ဘဲ keyboard မွာ burmese keyborad ကိုေတြ ့လိုက္တယ္။ စိတ္ဝင္စားတာနဲ ့ install လုပ္လိုက္တယ္။
ေနာက္ font ကိုတင္လိုက္ေတာ့ ပိေတာက္ (padauk font) တက္လာတယ္။ http://my.wikipedia.org/ ကိုျကည့္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာလိုတန္းျမင္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။ Unicode ဆိုတာကို ဒီလိုပါလား။ Unicode ရဲ့သေဘာက အမ်ားလက္ခံထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ပါပဲ။ Unicode ဆိုတာ font
မဟုတ္ပါဘူး ။ Unicode Standard နဲ ့ Unicode Font ကို ခြဲၿခားနုိင္ဖုိ ့လိုပါတယ္။ Padauk, Myanmar3, ျမေစတီ -ဒါေတြဟာ Unicode စံနဲ ့ထည္ေဆာက္ထားတဲ့ Font ေတြပါ။ Unicode သတ္မွတ္ခ်က္နဲ ့ ဖန္တီးထားတဲ့ စာမ်က္နွာတိုင္းကို ကြန္ပ်ဳတာ (Windows,Linux. Mac) တိုင္းမွာ ဖတ္နိုင္တယ္( အခုေတာ့မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာပါ။) ျမန္မာျပည္က Padauk နဲ ့ ေရးထားတဲ့ စာမ်က္နွာကို တရုတ္ျပည္ကလူက Myanmar3 နဲ ့ ဖတ္္လည္း ရေနမွာပါ။

ဒီထက္ပိုျပီး အေသးစိတ္ေရးရရင္- ဘယ္သူေရးေရး။ ဘယ္ကြန္ပ်ဴတာကေန ဖန္တီးသည္ျဖစ္ေစ – သတ္မွတ္ခ်က္တခုတည္းနဲ ့သိမ္းထားေတာ့ search လုပ္တဲ့ေနရာ ပိုေသခ်ာသြားတယ္၊ လြဲေခ်ာ္မႈေတြနည္းသြားတယ္။ လူေတြက အမွားေတြကို ထိန္းခ်ုပ္ေပးထားတယ္။ ဥပမာ
‘မိ’ လို ့ရိုက္တဲ့ေနရာမွာ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ဆို လံုးၾကီးတင္ခဏခဏျဖစ္တတ္ပါတယ္။Unicode Font ေတြမွာ ဒီလိုအမွားေတြကို အလုိအေလ်ာက္ ၿပဳၿပင္ေပးပါတယ္။ဒီေတာ့ အမွားအယြင္းနည္းသြားပါတယ္။
ေဇာ္ဂ်ီ မွာ ရရစ္  အၾကီးလည္းရွိတယ္ အေသးလည္းရွိတယ္။ Unicode Font မွာ ရရစ္ တစ္ခုတည္းပါ။Unicode Font မွာ အကၡရာတစ္လံုးစီအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိပါေသးတယ္။

ဒီဆို Unicode Font ကို ဘာလို ့အသံုးနည္းတာလဲ-
အေစာပိုင္း Unicode Font ေတြက Install လုပ္ရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ အဆင့္ေတြ အမ်ားၾကီး Install လုပ္ျပီးေတာ့လည္း အသံုးျပဳရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါနဲ ့ဘယ္သူမွ Unicode Font ေတြကို မသံုးေတာ့ပဲ လြယ္ကူတဲ့ ေဇာ္ဂ်ီကို ပဲ အသံုးမ်ားခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ Unicode Font Installer ေတြအမ်ားၾကီးထြက္လာပါျပီ။ ပိုျပီးလည္း လြယ္ကူလာပါတယ္။

Win Myanmar 5
သူ့က ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္နဲ ့အတူတူပါပဲ။ ျမန္မာ၊ English ေျပာင္းခ်င္ရင္ F8 နဲ ့ေျပာင္းရပါတယ္။ Myanmar3 ထက္သူ့က သံုးရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခမဲ့ ေတာ့ အကုန္လံုးမေပးပါဘူး။ အခမဲ့ version လည္းရွိသလို။ ဝယ္ယူရမယ့္ version လည္း ရွိပါတယ္တဲ့။ အခုထိေတာ့ဝယ္ယူရမယ့္ version မထြက္ေသးပါဘူး။ အခုထိေတာ့ Windows7, Linux, Mac မွာ သံုးလို ့မရေသးပါဘူးတဲ့။
ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တျခား အခမဲ့ Unicode Font ေတြကိုသံုးၾကည့္ပါတယ္။

Padauk (ပိေတာက္) (အခမဲ့)
သူကို Myanmar3 ထက္သူ့ကို ပိုၾကိဳက္တယ္။ Install လုပ္တာလည္း သိပ္မခက္ခဲဘူး။ ျမန္မာစာ၊ English ကုိ Ctrl+ Shift နဲ ့ေျပာင္းလို့ရတယ္။ သူက ျမန္မာစာကို ပံုမုန္ေရးသလိုမ်ိုး ရိုက္ရတယ္။ ဥပမာ – ‘ျမန္’ ကို မ +ျ  လို ့ရိုက္ရတယ္။ ျပကၡဒိန္ ကို- ပ +ျ  + က+ခ +` (tide key)+ဒ+  ိ+န+ ္ – လို ့ရိုက္ရတယ္။
Win Myanmar နဲ ့ေဇာ္ဂ်ီကေတာ့ အရင္လာအရင္ရိုက္ပဲ- ‘ျမန္’ ကို ျ  +မ။

က်န္တာေတြေတာ့ ဆက္မစမ္းေတာ့ဘူး။ ဒီေလာက္နဲ ့ေတာ္ေတာ္လံုေလာက္ပါျပီ။
တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ စနစ္တက်ရွိေသာ Unicode Font ေတြလည္း ထြက္ရွိလာပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေတြလည္း ဒီအေျပာင္းအလဲနဲ ့အတူ ျပဳျပင္စရာရွိတာ ျပဳျပင္နိုင္ဖို ့ဒီလို အခ်ိန္ေပးေလ့လာခဲ့တာပါ။

ဒီေလ့လာမႈတစ္ေလွ်ာက္ အားလံုးကို Unicode Font နဲ့ ရိုက္သားမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါတယ္။ သို့ေပျငားလည္း blog ေပၚတင္တဲ့အခါေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ေျပာင္းျပီးတင္ရပါတယ္။
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကြ်န္ေတာ့္ blog သည္ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့တည္ေဆာက္ထားလို ့ပါပဲ။  တခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ ေဇာ္ဂ်ီ။ တခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ Unicode Font လုပ္လို ့မရပါဘူး။
အားလံုးကို ေဇာ္ဂ်ီမွ Unicode ကိုေျပာင္းဖို ့  ကြ်န္ေတာ္အခုေလာေလာဆယ္ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး။ ေလ့လာစရာ ျပင္ဆင္စရာေတြရွိပါ​ေသးတယ္။

ေဇာ္ဂ်ီ ဖြန္ ့

ေဇာ္ဂ်ီ Version အသစ္ http://Zawgyi.net မွ ဆြဲယူႏိုင္ပါျပီ

ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာယူနီကုတ္ စနစ္၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Zawgyi-One Font Version အသစ္ကို အခမဲ့ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ Version သစ္မွာ Zawgyi-One-20071230.ttf ျဖစ္ျပီးထူးျခားခ်က္မွာ ယခင္ဗား႐ွင္းမ်ားတြင္ မပါ႐ွိေသာ Zawgyi key သီးျခားပါ႐ွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Zawgyi key ပါ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ပတ္ဆင့္႐ိုက္ရာတြင္ Zawgyi key ေျပာင္း၍ လက္ကြက္အတိုင္း ႐ိုက္႐ံုျဖင့္ ရ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ key အေပၚ စာလံုးမ်ား ပတ္ဆင့္႐ိုက္လိုပါက Zawgyi key ေျပာင္း၍ Shift ခံ႐ိုက္႐ံုျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ပိုမိုလြယ္ကူသည့္ အခ်က္မွာ Win font သံုးတတ္သူမ်ား သံုးႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဗား႐ွင္းအသစ္တြင္ ယခင္ Zawgyi font ကိုအသစ္ထပ္မံထည့္သြင္း ျပဳျပင္ထားရာ ယခင္ေဖာင့္ကဲ့သို႕ PDF ထုတ္သည့္အခါ သေ၀ထိုးမွ A သို႕ေျပာင္းလဲသြားတတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ထားသည့္အျပင္ သုညႏွင့္ ၀လံုး ကိုခြဲျခားေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ၀လံုးကို႐ိုက္လွ်င္ Shift ႏွင့္ Plus key (+) ကိုတြဲျပီး႐ိုက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးထုတ္ Keyboard Version မွာ System Fonts ေတြကိုပါ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းေပး ေထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ အလုပ္မ႐ႈပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဗား႐ွင္းအသစ္ကို သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဗား႐ွင္းမ်ားကို Uninstall လုပ္ရန္လိုအပ္ျပီး ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အျပင္ ဗား႐ွင္းသစ္ Keyboard ကိုပါ ထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ဗား႐ွင္းအသစ္မွာ ၂၀၀၇ ခုနစ္ ၊ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႕က ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ေသာ Zawgyi-One-20071204.ttf ေနာက္အသစ္ထြက္ေသာ ဗား႐ွင္းျဖစ္ျပီး အဆိုပါဗား႐ွင္းအသစ္ကို http://Zawgyi.net ၀က္ဆိုက္မွ download ဆြဲယူအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

how to post with zawgyi

text formatting style အျဖစ္ သံုးေလ့ရွိတဲ့ <span> tag element ကို သံုးၿပီး ေရးလို႕ရပါတယ္။ ဥပမာ

<span style=”font: 13px ‘Zawgyi-One’, zawgyi1, arial, sans-serif;”>
ဒီအထဲမွာ ျမန္မာလိုေတြ ေရးလို႕ရပါတယ္။
</span>

ဒီလိုေရးျပေပမယ့္ Wodpress အသံုးျပဳထားတဲ့ TinyMCE Editor က နည္းနည္းေတာ့ ျပန္ျပင္ပါတယ္။ ကိစၥမရွိပါဘူး။ စမ္းၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ Title ကို tag ထည့္ၿပီး ေရးၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒိ့ေတာ့ Title ကို English လို ေရးေပါ့။

? ေတြေပၚေနလို႕ အခက္အခဲျဖစ္ရင္ NotePad ထဲမွာ အရင္ေရးပါ။ ၿပီးေတာ့ လာ paste လုပ္ၿပီးထည့္ပါ။