Category Archives: အညႊန္း

Myanmar Unicode Font အေတြ ့အၾကံဳ

ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ စခန္းသြားေနတာနွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ေဇာ္ဂ်ီကို အသံုးျပဳတာ အေတာ္ကို အဆင္ေျပပါတယ္။ လြယ္ကူတယ္။ ျမင္ရတာ လွပတယ္။ အခမဲ့ လည္းေပးတယ္။ ဒီေတာ့ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား (Windows, Linux, Mac , iPhone, Windows Mobile) မွာ ေဇာ္ဂ်ီကိုေတြ ့နိုင္၊ ျမင္နိုင္၊အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ခြ်က္ယြင္းခ်က္ရွိတယ္ဆို ေထာက္ျပတာေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ တိုးတိုးလာေနတာပါပဲ။
ေဇာ္ဂ်ီကို သံုးစြဲတဲ့အခါ -စာလံုးေတြသိမ္းထားတာ သက္မွတ္ထားတဲ့ Unicode နဲ ့မဟုတ္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပႆနာရွိလာနိုင္တယ္လို ့ တတ္သိနားလည္တဲ့သူေတြက ေထာက္ျပတာလည္း တိုးတိုးလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ –

ေဇာ္ဂ်ီရဲ့ေျခလွမ္းအစ
အေစာပိုင္းကာလမ်ားဆီမွာ Unicode Font သံုးရတာ လံုး၀ အဆင္မေျပပါဘူး။ အရမ္းလည္းခက္ခဲပါတယ္။ ဒါနဲ ့ဘယ္သူမွ Unicode Font ကိုမသံုးခ်င္ေတာ့ပဲ
ေဇာ္ဂ်ီကိုေျပာင္းသံုးလာပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီသည္ install လုပ္ရတာ ရႈပ္ေထြးမႈမရွိဘူး။ သံုးရတာ အဆင္ေျပပါသည္။ ျမန္မာစာကို လြတ္လပ္စြာရိုက္နိုင္တယ္။
သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာအထဲမွာ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာ စိတ္မဝင္စားဘဲ ။ သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ဘယ္လိုလြယ္ကူစြာသံုးရမလဲပဲဆိုတာကိုပဲ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ဒီလုိနဲ ့ ၿမန္မာတုိင္းလုိလုိ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာပါေတာ့တယ္။ သံုးရတာလြယ္သလို သူ ့မွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ‘မိ’လို ့ရိုက္ရာမွာ လံုးၾကီးတင္ နွစ္ခါရိုက္မိတာမ်ိဳးခဏခဏျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္လည္း ေဇာ္ဂ်ီက ဘာမွမျပင္ေပးပါဘူး။ ဒီလုိ အမွားေတြကို ၿပဳၿပင္ေပးၿခင္းမရွိတာအၿပင္ -တၿခားခၽြက္ယြင္းခ်က္ေတြရွိေနပါေသးတယ္။

Unicode Font ဆိုတာ
တေန ့ကြ်န္ေတာ္ Ubuntu 9 ကို သြင္းလိုက္ေတာ့ မထင္မွတ္ဘဲ keyboard မွာ burmese keyborad ကိုေတြ ့လိုက္တယ္။ စိတ္ဝင္စားတာနဲ ့ install လုပ္လိုက္တယ္။
ေနာက္ font ကိုတင္လိုက္ေတာ့ ပိေတာက္ (padauk font) တက္လာတယ္။ http://my.wikipedia.org/ ကိုျကည့္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာလိုတန္းျမင္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။ Unicode ဆိုတာကို ဒီလိုပါလား။ Unicode ရဲ့သေဘာက အမ်ားလက္ခံထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ပါပဲ။ Unicode ဆိုတာ font
မဟုတ္ပါဘူး ။ Unicode Standard နဲ ့ Unicode Font ကို ခြဲၿခားနုိင္ဖုိ ့လိုပါတယ္။ Padauk, Myanmar3, ျမေစတီ -ဒါေတြဟာ Unicode စံနဲ ့ထည္ေဆာက္ထားတဲ့ Font ေတြပါ။ Unicode သတ္မွတ္ခ်က္နဲ ့ ဖန္တီးထားတဲ့ စာမ်က္နွာတိုင္းကို ကြန္ပ်ဳတာ (Windows,Linux. Mac) တိုင္းမွာ ဖတ္နိုင္တယ္( အခုေတာ့မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာပါ။) ျမန္မာျပည္က Padauk နဲ ့ ေရးထားတဲ့ စာမ်က္နွာကို တရုတ္ျပည္ကလူက Myanmar3 နဲ ့ ဖတ္္လည္း ရေနမွာပါ။

ဒီထက္ပိုျပီး အေသးစိတ္ေရးရရင္- ဘယ္သူေရးေရး။ ဘယ္ကြန္ပ်ဴတာကေန ဖန္တီးသည္ျဖစ္ေစ – သတ္မွတ္ခ်က္တခုတည္းနဲ ့သိမ္းထားေတာ့ search လုပ္တဲ့ေနရာ ပိုေသခ်ာသြားတယ္၊ လြဲေခ်ာ္မႈေတြနည္းသြားတယ္။ လူေတြက အမွားေတြကို ထိန္းခ်ုပ္ေပးထားတယ္။ ဥပမာ
‘မိ’ လို ့ရိုက္တဲ့ေနရာမွာ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ဆို လံုးၾကီးတင္ခဏခဏျဖစ္တတ္ပါတယ္။Unicode Font ေတြမွာ ဒီလိုအမွားေတြကို အလုိအေလ်ာက္ ၿပဳၿပင္ေပးပါတယ္။ဒီေတာ့ အမွားအယြင္းနည္းသြားပါတယ္။
ေဇာ္ဂ်ီ မွာ ရရစ္  အၾကီးလည္းရွိတယ္ အေသးလည္းရွိတယ္။ Unicode Font မွာ ရရစ္ တစ္ခုတည္းပါ။Unicode Font မွာ အကၡရာတစ္လံုးစီအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိပါေသးတယ္။

ဒီဆို Unicode Font ကို ဘာလို ့အသံုးနည္းတာလဲ-
အေစာပိုင္း Unicode Font ေတြက Install လုပ္ရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ အဆင့္ေတြ အမ်ားၾကီး Install လုပ္ျပီးေတာ့လည္း အသံုးျပဳရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါနဲ ့ဘယ္သူမွ Unicode Font ေတြကို မသံုးေတာ့ပဲ လြယ္ကူတဲ့ ေဇာ္ဂ်ီကို ပဲ အသံုးမ်ားခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ Unicode Font Installer ေတြအမ်ားၾကီးထြက္လာပါျပီ။ ပိုျပီးလည္း လြယ္ကူလာပါတယ္။

Win Myanmar 5
သူ့က ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္နဲ ့အတူတူပါပဲ။ ျမန္မာ၊ English ေျပာင္းခ်င္ရင္ F8 နဲ ့ေျပာင္းရပါတယ္။ Myanmar3 ထက္သူ့က သံုးရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခမဲ့ ေတာ့ အကုန္လံုးမေပးပါဘူး။ အခမဲ့ version လည္းရွိသလို။ ဝယ္ယူရမယ့္ version လည္း ရွိပါတယ္တဲ့။ အခုထိေတာ့ဝယ္ယူရမယ့္ version မထြက္ေသးပါဘူး။ အခုထိေတာ့ Windows7, Linux, Mac မွာ သံုးလို ့မရေသးပါဘူးတဲ့။
ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တျခား အခမဲ့ Unicode Font ေတြကိုသံုးၾကည့္ပါတယ္။

Padauk (ပိေတာက္) (အခမဲ့)
သူကို Myanmar3 ထက္သူ့ကို ပိုၾကိဳက္တယ္။ Install လုပ္တာလည္း သိပ္မခက္ခဲဘူး။ ျမန္မာစာ၊ English ကုိ Ctrl+ Shift နဲ ့ေျပာင္းလို့ရတယ္။ သူက ျမန္မာစာကို ပံုမုန္ေရးသလိုမ်ိုး ရိုက္ရတယ္။ ဥပမာ – ‘ျမန္’ ကို မ +ျ  လို ့ရိုက္ရတယ္။ ျပကၡဒိန္ ကို- ပ +ျ  + က+ခ +` (tide key)+ဒ+  ိ+န+ ္ – လို ့ရိုက္ရတယ္။
Win Myanmar နဲ ့ေဇာ္ဂ်ီကေတာ့ အရင္လာအရင္ရိုက္ပဲ- ‘ျမန္’ ကို ျ  +မ။

က်န္တာေတြေတာ့ ဆက္မစမ္းေတာ့ဘူး။ ဒီေလာက္နဲ ့ေတာ္ေတာ္လံုေလာက္ပါျပီ။
တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ စနစ္တက်ရွိေသာ Unicode Font ေတြလည္း ထြက္ရွိလာပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေတြလည္း ဒီအေျပာင္းအလဲနဲ ့အတူ ျပဳျပင္စရာရွိတာ ျပဳျပင္နိုင္ဖို ့ဒီလို အခ်ိန္ေပးေလ့လာခဲ့တာပါ။

ဒီေလ့လာမႈတစ္ေလွ်ာက္ အားလံုးကို Unicode Font နဲ့ ရိုက္သားမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါတယ္။ သို့ေပျငားလည္း blog ေပၚတင္တဲ့အခါေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ေျပာင္းျပီးတင္ရပါတယ္။
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကြ်န္ေတာ့္ blog သည္ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့တည္ေဆာက္ထားလို ့ပါပဲ။  တခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ ေဇာ္ဂ်ီ။ တခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ Unicode Font လုပ္လို ့မရပါဘူး။
အားလံုးကို ေဇာ္ဂ်ီမွ Unicode ကိုေျပာင္းဖို ့  ကြ်န္ေတာ္အခုေလာေလာဆယ္ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး။ ေလ့လာစရာ ျပင္ဆင္စရာေတြရွိပါ​ေသးတယ္။

Opera 10.5

Web Browser ေတြထဲမွာ အၿမန္ဆံုးပါလို ့ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး – ဒီေန ့ ထြက္ရွိလာပါၿပီ။

လက္ေတြ ့စမ္းၾကည့္ရသေလာက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ၿမန္ပါတယ္။

ၿမန္မာစာ Font နဲ ့ ေရးသားဖို ့ အတြက္ နည္းနည္းေတာ့ ၿပင္ဆင္ရလိမ့္မယ္။

http://www.opera.com/

တတ္နုိင္သေလာက္ ကူညီေပးပါ။

Haiti  မွာ ေၿမငလ်င္လွဳပ္ခဲ့တယ္။ လူေတြ အမ်ားၾကီး ေသေၾက၊ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။

မိမိ ကူညီနုိင္တဲ့ အထဲက တတ္နုိင္သေလာက္ ေစတနာထားၿပီး ကူညီေပးပါ။

http://www.google.com/relief/haitiearthquake/index.html

စကၤာပူမွ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား

စကၤာပူမွ ၿမန္မာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား – ရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ အမိေၿမၿပန္မယ္။ တၿခားေနရာေတြကို အလည္အပတ္ခရီးထြက္မယ္။ ရံုးပိတ္ရက္ေတြကို ဘယ္လို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးၿပဳမလဲ။

အခြင့္အေရးကို လက္လြက္မခံပါနဲ ့ ။ အခုကတည္းက ၾကိဳတင္ စီစဥ္လုိ ့ရေအာင္ ဒီ ဇယားေလးကို မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္

စကၤာပူနိုင္ငံ စာေပေဟာေၿပာပြဲ

စကၤာပူနိုင္ငံ “စာေပ ၿမတ္ႏိုးသူမ်ား” ၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွုၿဖင့္

2009 December 20
NTUC Center, No1. Marina Boulevard, Singapore 018989

စကၤာပူနိုင္ငံ  ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ စာေပေဟာေၿပာပြဲ ကို ေအာင္ၿမင္စြာက်င္းပနုိင္ခဲ့ပါတယ္။

စာေရးဆရာၾကီး (၃) ဦး တို ့က စာေပ စကားႏွင့္ အႏွပညာ အယူအဆ မ်ားကို ေန ့လည္ ၁၂ : ၃၀ မွ ညေန ၆း၃၀ အထိ စိတ္အားထက္သန္စြာၿဖင့္ ေဟာေၿပာခဲ့ပါတယ္။

ဆရာ ေန၀င္းၿမင့္ က “တခါသံုး လူ ့အဖြဲ ့အစည္း ေခါင္းစဥ္ ” ၿဖင့္ – ယေန ့ေခတ္အေၿခအေန ႏွင့္  ၿမန္မာလူမ်ိဳးတို ့၏ ပကတိ  ၿမန္မာ့ စာေပ ႏွင့္ ၿမန္မာ့ စိတ္ဓာတ္ တို ့၏ ခမ္းနားထည္၀ါမွဳကို ရွင္းၿပခဲ့ပါတယ္။

ဆရာမ ဂ်ဴး က “စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္၏ မွတ္စုမ်ား”  ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ – ၿဖတ္သန္းၿပီးခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ သက္တမ္းကို အပိုင္း ၅ ပိုင္းခြဲၿပီး၊ အပိုင္းတခုမွ ေနာက္တခုသုိ ့ ကူးေၿပာင္းလာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ ့ကို ရွင္းၿပခဲ့ပါတယ္။

ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ က “ရသ စာေပ ဖန္တီးမွဳႏွင့္ ရသ စာေပ ခံစားမွဳ”  ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ – ရသ အနုပညာ၏ စြမ္းပကားႏွင့္ အႏွပညာရွင္တို ့၏ က်ိဳးပမ္းမွဳတုိကို ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဟာေၿပာခဲ့ပါတယ္။

စာေရးဆရာတုိ ့၏ ဆုိစကားမ်ားကို ေအာက္ပါ ေနရာမွ download ယူနုိင္ပါတယ္။

http://www.mediafire.com/?wjgzvazyned – ခ်စ္ဦးညိဳ
http://www.mediafire.com/?jywmbimwzg2 – ေန၀င္းျမင့္
http://www.mediafire.com/?zd0mtwdwg0q – ဂ်ဴး

Alternative Download Links-

ခ်စ္ဦးညိဳ
ေန၀င္းျမင့္
ဂ်ဴး

သီခ်င္း အခမဲ့ နားေထာင္နုိင္တဲ့ web site

Internet ေပၚမွာ နုိင္ငံၿခား သီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္။
မိမိႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းကို ရွာေဖြ နားေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္။

http://www.grooveshark.com ကို ညႊန္းဆို ေပးလုိက္ပါတယ္။

မိမိႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းမ်ားကို play list လုပ္ထားနုိင္ၿပီး ။ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ(Internet speed ေတာ့ ေကာင္းရမွာေပါ့) နားေထာင္လို ့ရပါတယ္။
လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ amazon ႏွင့္ iTune Store ကိုေရာက္သြားလိုက္တယ္။ (download ေတာ့ အခမဲ့မရႏိုင္ပါဘူး )။

သူ ့ကို ညႊန္းဆိုရတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ လြန္ခဲ့သာ အနွစ္ 40 က သီခ်င္းက အစ အခု 4 ရက္အတြင္း ထြက္ရွိထားေသာ သီခ်င္းေတြကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြနုိင္တယ္။ နားေထာင္နုိင္တယ္။ Popular အၿဖစ္ဆံုး သီခ်င္းေတြကိုလည္း ေရြးၿပီးေဖာ္ၿပေပးထားတယ္။ အဆင္သင့္နားေထာင္ရံုပါပဲ။

သူရဲ့ radio ေလးက မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ၿဖစ္ေအာင္ အတတ္နိုင္ဆံုး ၾကိဳးစားေပးထားပါတယ္။ မိမိ ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို  play list ထဲ စတင္ထည့္လုိက္ပါ။
ေနာက္ Radio ကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ ပထမ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သီခ်င္းနွင့္ အမ်ိဳးအစားတူ သီခ်င္းမ်ားကို Radio အေနနဲ ့ တစ္ပုဒ္ၿပိး တစ္ပုဒ္ ဆက္စပ္ တင္ဆက္ေနမွာပါ။

နုိင္ငံၿခားသီခ်င္းမ်ားကို အခမဲ့ နားေထာင္နုိင္တဲ့ web site ေလးတစ္ခုပါ။
http://www.grooveshark.com

Windows 7 Versions

အေၿပာင္းအလဲ တစ္ခုကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ေလာကထဲကို ေရာက္လာၿပီ ။ Windows 7 ။

ကမာၻ ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထုတ္လိုက္တဲ့ Windows 7 Operating System ပါ။  စီးပြားေရး အၿမင္ရၾကည့္ရင္ Windows 7 ေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားေတြ အမ်ားၾကီး တတ္လာပါတယ္။ ၀ယ္လိုအားေတြ တတ္လာတဲ့အမွ် အလုပ္အကိုင္ေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါတယ္။ ေလးတြဲ ့ေနတဲ့ ေစ်းကြက္ၾကီး တစ္ခုလံုးကို ၿပန္လည္ လွဳပ္နိုးလိုက္တာပါပဲ။

နည္းပညာ အရ အေတာ္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ 64 bit ကြန္ပ်ဳတာေတြဆီသို ့ သိသိသသာ ေရာက္ရွိလာတာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ Windows 7 မွစတင္ၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း 64 bit ကြန္ပ်ဳတာကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးလာပါၿပီ။

Windows 7 Operating System က အခမဲ့ software မဟုတ္ေတာ့ – လူအတန္းအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာင္းခ်နိုင္ဖို ့ – version ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲထုတ္ထားပါတယ္။ နည္းနည္းပဲ အသံုးၿပဳလိုသူဆီက ပိုက္ဆံ နည္းနည္းေတာ့ရေအာင္ယူမွာပဲ။ အမ်ားၾကီး အသံုးၿပဳလိုသူဆီက အမ်ားၾကိးရေအာင္ယူမွာပဲ။ (အခမဲ့ ကေတာ့ အားလံုး တန္းတူ ေပးနုိင္တာေပါ့)။  စီးပြားေရးဆန္တယ္ဆို ဒါမ်ိဳးပါလား။

ေစ်းနွုန္းေတြကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ -http://www.microsoft.com/windows/windows-7/compare/default.aspx

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ version ေတြမွာ ဘယ္လိုကြာၿခားေနသလဲ. မိမိနဲ ့ ဘယ္ version နဲ ့သင့္ေတာ္မလဲ ေလ့လာခ်င္ရင္ – http://www.neowin.net/news/main/09/04/30/windows-7-whats-the-difference-between-the-editions

ၿမန္မာၿပည္မွာေတာ့ ဘာမွ စဥ္းစားဖို ့မလိုဘူး – အေကာင္းဆံုး version လည္း ဒီေစ်းပဲ။ အေသးဆံုး version လည္း ဒီေစ်းပဲ။

Google Dictionary

Google ကေတာ့ Internet အသံုးၿပဳသူေတြနဲ ့ ရင္းႏွိးေနတာ ၾကာလွပါၿပီ။
သူက ရိုးစင္းတယ္။ လြယ္ကူတယ္။ ေနာက္ သံုးစြဲသူေတြက အခေၾကးေငြ ေပးဖို ့မလုိဘူး။

အခုလည္း အားလံုးအတြက္  http://www.google.com/dictionary ကို ဖြင့္ေပးလုိက္ပါၿပီ။

ေနာက္တခ်ိန္မွာေတာ့ English to Myanmar Dictionary လည္း ရလာမွာပါ။
Continue reading Google Dictionary

pdf document စာေၾကာင္းေတြ ၿဖည့္ဖို ့

pdf document ေတြကို print ထုတ္ၿပီး လက္ေရးနဲ ့ မၿဖည့္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ကြန္ပ်ဳတာထဲမွာပဲ ၿဖည့္စြက္ခ်င္တယ္။ ၿပီးမွ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ Print ထုတ္ ဒါမွ မဟုတ္ email ပို ့ခ်င္တယ္။

ေၾသာ္ လူ ့အလို နတ္မလိုက္နုိင္ တဲ့။

ဒါေပမယ့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ user ေတြ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အတတ္နိုူင္ဆံုး က်ိဳးစားၿပီး ၿဖည့္ေပးပါတယ္ ။

သာမန္ကိစၥေလးအတြက္ Adobe Acrobat Professional ကို သံုးဖို ့က မသင့္ေတာ္ၿပန္ဘူး။
PDF Editor ေတြကလည္း ေစ်းၾကီးတယ္။ ၿမန္မာၿပည္မွာ License ကိစၥက အေရးမၾကီးေပမယ့္၊ နုိင္ငံရပ္ၿခားမွာ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ေနသူေတြအတြက္ License က ဂရုစိုက္ရမယ္ေလ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ http://www.pdfescape.com/ ကို ညႊန္းခ်င္တယ္။

 • Online Application ဆိုေတာ့ Installation လုပ္ဖို ့လံုး၀ မလုိဘူး။ Web Browser ကေန အလြယ္တကူ သံုးလုိ ့ရတယ္။ ၿမန္မာၿပည္တြင္းကေတာ ေစ်းၾကီးတဲ့ ့ Pdf editor ေတြကို crack လုပ္ၿပီး သံုးလို ့ရပါတယ္။
 • မူလ pdf document ထဲကို စာေၾကာင္းေတြ ၿဖည့္စြက္လို ့ရတယ္။
  ရွိၿပီးသား စာပိုဒ္ေတြ ပံုေတြကို ဖ်က္ထုတ္လို ့ရတယ္။
 • pdf document ထဲက ရွိၿပီးသား စာမ်က္ႏွာေတြကို ဖ်က္လို ့ရတယ္။ ေရွ ့ေနာက္ ေရႊ ့လုိ ့ရတယ္။
 • pdf document ၂ ခု၊ ၃ ခု ေတြကို တစ္ခုတည္းၿဖစ္သြားေအာင္ ေပါင္းလို ့ရတယ္။
  ဒါကို  Append PDF လုပ္တယ္လုိ ့ေခၚတယ္။
 • Register မလုပ္ဘဲ သံုးခ်င္လည္းရတယ္။
  Register လုပ္ထားရင္ မိမိ pdf ေတြကို သိမ္းထားေပးတယ္

ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ မွ်ေ၀လုိက္တယ္။ ပိုေကာင္းတာေတြ ရွိရင္ လည္း ကၽြန္ေတာ္ ကို မွ်ေ၀ပါ။

KoKTH

ၿမန္မာ ဘာသာျဖင့္ စံုလင္စြာ ဖတ္ရႉနုိင္ၿပီ

ၿမန္မာ့သတင္း၊ ၿမန္မာ့ အတင္းေတြကို ေနရာတခုတည္းမွပဲ ထုိင္ၿပီး ဖတ္နိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။

ေဇာ္ဂ်ီ ေဖာင့္ ႏွင့္ Web 2.0 RSS  နည္းပညာကိုအသုံးျပဳကာ အင္တာနက္ေပၚမွ ေခတ္လူငယ္ ၊ လွ်ပ္တျပက္သတင္းဂ်ာနယ္၊ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ ၊ ေရႊအျမဳေတ ၊ Teen Magazine ၊ Idea Magazine ၊SoccerMyanmar…… ၊ စသည့္ အင္တာနက္ေပၚရွိ ျမန္မာဝဘ္ ဆိုက္မ်ား  ဘေလာ့မ်ား ၊ ဖိုရမ္မ်ားမွ ဗဟုသုတရစရာ ျမန္မာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား ၊ အိုင္တီ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား ၊ ျမန္မာ့ရာသီဥတုအေျခအေန ၊ အႏုပညာသတင္း ၊ ျမန္မာ MP3 သီခ်င္းမ်ား ၊ ျမန္မာဗီဒီယို ၊ Free Software Downloads ၊ က်န္းမာေရး ၊ ဘာသာေရး ၊အစားအေသာက္ ၊ ျမန္မာ ေဗဒင္ ၊ ဟာသ ၊ လူငယ္က႑ စသည့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ http://www.myanmardaily.net/ တေနရာတည္းတြင္ စံုလင္စြာ ဖတ္႐ႉနိုင္ပါၿပီ။