ေငြသတင္း၊ ေရႊသတင္း

ေငြသတင္း

၂၀၀၉ နုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္ေန ့တြင္ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ဝယ္ေစ်း ၉၈၅ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်း ၉၉၃ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။
ယခင္လ ဒုတိယပတ္မွစ၍ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ တေဒၚလာလွ်င္ ၉၉၀ ႏႈန္း ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမတိုင္မီက တေဒၚလာလ်ွင္ ၁၀၃၀ က်ပ္ႏွင့္အထက္တြင္ ရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္က တေဒၚလာလ်ွင္ ၉၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္အထိ ေစ်းေပါက္ခဲ့ဖူးၿပီး တေထာင္ေက်ာ္တြင္သာ အေျပာင္းအလဲရွိေနရာမွ ယခု တေထာင္ေအာက္ ထပ္မံေရာက္ရွိသြားသျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ ၈ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရႊသတင္း

ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ လုိက္တက္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းသည္ ၂၀၀၉ နုိ၀င္ဘာလ အတြင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းတေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္  ၆ သိန္း ၁ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

”နုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ေရႊေစ်းက ၆ သိန္းကို စေရာက္တယ္။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ၆ သိန္း ၁ ေသာင္းေလာက္အထိ ခုန္တက္သြားတယ္။ ၂၆ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၆ သိန္း ၁ ေသာင္း ၃ ေထာင့္ ၅ ရာနဲ႔ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ နည္းနည္း ျပန္က်သြားၿပီး ဒီေန႔မနက္ေတာ့ ၆ သိန္း ၉ ေထာင္နဲ႔ ေစ်းဖြင့္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ၾကီး ေရႊဆုိင္ၾကီးတခုက ဆုိသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ ၈ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေရႊေစ်းတက္ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းဝယ္လုိအား မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခင္က ျမန္မာ့ေရႊေစ်းသမိုင္းတေလွ်ာက္ ၆ သိန္းထက္သို႔ ႏွစ္ၾကိမ္ ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ၂ဝဝ၈ ခု စက္တင္ဘာတြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း တေအာင္စကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၅ အထိ ျဖစ္သြားကာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ ျဖစ္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရႊေစ်းမွာ ၆ သိန္း ၃ ေထာင္အထိ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကာလသည္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ ကာလလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ သတင္းဂယက္မ်ားလည္း ရွိသျဖင့္ ထုိမွ်ျမင့္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ကုိးကားၿပီး အသင္းအမႈေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန ့တြင္ ေထာင္တန္မ်ား ထုတ္ေဝမည္ဟု သတင္းေၾကညာၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ၆ သိန္း ၃ ေထာင္အထိ ေစ်းတက္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ၆ သိန္းေအာက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

ကိုးကား။ http://mizzimaburmese.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>