ၿမန္မာ ဘာသာျဖင့္ စံုလင္စြာ ဖတ္ရႉနုိင္ၿပီ

ၿမန္မာ့သတင္း၊ ၿမန္မာ့ အတင္းေတြကို ေနရာတခုတည္းမွပဲ ထုိင္ၿပီး ဖတ္နိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။

ေဇာ္ဂ်ီ ေဖာင့္ ႏွင့္ Web 2.0 RSS  နည္းပညာကိုအသုံးျပဳကာ အင္တာနက္ေပၚမွ ေခတ္လူငယ္ ၊ လွ်ပ္တျပက္သတင္းဂ်ာနယ္၊ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ ၊ ေရႊအျမဳေတ ၊ Teen Magazine ၊ Idea Magazine ၊SoccerMyanmar…… ၊ စသည့္ အင္တာနက္ေပၚရွိ ျမန္မာဝဘ္ ဆိုက္မ်ား  ဘေလာ့မ်ား ၊ ဖိုရမ္မ်ားမွ ဗဟုသုတရစရာ ျမန္မာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား ၊ အိုင္တီ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား ၊ ျမန္မာ့ရာသီဥတုအေျခအေန ၊ အႏုပညာသတင္း ၊ ျမန္မာ MP3 သီခ်င္းမ်ား ၊ ျမန္မာဗီဒီယို ၊ Free Software Downloads ၊ က်န္းမာေရး ၊ ဘာသာေရး ၊အစားအေသာက္ ၊ ျမန္မာ ေဗဒင္ ၊ ဟာသ ၊ လူငယ္က႑ စသည့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ http://www.myanmardaily.net/ တေနရာတည္းတြင္ စံုလင္စြာ ဖတ္႐ႉနိုင္ပါၿပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>