ၿမန္မာ ဓာတ္ပံုမ်ား

ဒီေန ့ စိတ္လို လက္ရ ရွိတာနဲ ့ အိပ္ယာနုိးနိုးခ်င္း Flickr ကို ေမႊေႏွာက္မိတယ္။
ၿမန္မာၿပည္၊ ၿမန္မာလူမ်ိဳး၊ ၿမန္မာ့ ဓေလ့တို ့အေၾကာင္း တင္ၿပထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။

တင္ၿပသူတစ္သိန္း ၊ ၾကည့္သူ ့တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ေနလို ့ ၾကည့္လို ့မကုန္နုိင္ဘူးၿဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူတူ ပံုေတြကို ၾကည့္လိုသူမ်ားအတြက္ ကၽြန္တာ္ က်ိဳးစားလိုက္တယ္။

၄ နာရီ စမ္းသပ္လိုက္ၿပီး Simple Flickr Photos (http://wordpress.org/extend/plugins/simple-flickr-plugin/) သံုးလိုက္တယ္။

အခ်ိန္ေတြ ေပးလိုက္ရတာ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံုေတြ ကို Flickr မွာ ေမႊေႏွာက္ရွာေပးတယ္။  စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းတဲ့  ဓာတ္ပံုေတြ အၿမဲတမ္း ေတြ ့ရမွာပါ။

ခ်စ္ေသာ ၿမန္မာၿပည္အတြက္ ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>