စမ္းေခ်ာင္းရဲ့ ဒိုင္ယာရီ

29 Nov 2009

ဒီေန ့ စိတ္လိုလက္ရ ရွိေနတာနဲ ့ စမ္းေခ်ာင္း web blog ကို အခ်ိန္အေတာ္ေပးၿပီး ၿပင္ထားလိုက္တယ္။ WordPress 2.8.6 ကို upgrade လုပ္လုိက္တယ္။ Theme ကို လည္း iNove 1.4.6 အၿဖစ္ upgrade လုပ္လိုက္တယ္။ Theme ကို upgrade လုပ္ၿပီးခ်ိန္မွာ customization အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေပ်ာက္သြားလို ့ ၿပန္လုပ္လိုက္ရတယ္။

youtube မွ ဗီဒီယိုမ်ားကို အလြယ္တကူ ဖြင့္နုိင္ေအာင္ Kiss Youtube plugin အသစ္တစ္ခုကို သံုးထားလိုက္တယ္။ Related Post ေတြ ကို လည္း Post  အသီသီးမွာ ၿပနိုင္ေအာင္ WordPress Related Posts plugin တစ္ခုကုိသံုးလိုက္တယ္။

Guide စာမ်ာက္ႏွာမွာ plugin ေတြ ဘယ္လုိ ရယူရမလဲဆိုတာ မွတ္သားထားလိုက္တယ္။ ေနာက္ ဘယ္သူမဆို အလြယ္တကူ အသံုးၿပဳလို ့ရေအာင္ ရည္ရြယ္လိုက္တာပါ။

စမ္းေခ်ာင္းေလး ေခ်ာေမြ ့ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စီးဆင္းပါေစ – ရည္ရြယ္လိုက္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>