ခ်စ္သူေတြ အတြက္

ခ်စ္သူတုိင္း ၾကည္ႏူးစြာခ်စ္ႏုိင္ၾက ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္ေနာ္ ။

တြက္နည္းေလးကေတာ႔……. ။

က……1
ခ…….2
ဂ…….3
ဃ……4
င…….5
စ…….6
ဆ……7
ဇ…….8
စ်…….9
ည….10
ဋ….. 11
ဌ……12
ဍ……13
ဎ……14
ဏ….15
တ….16
ထ….17
ဒ……18
ဓ……19
န……20
ပ……21
ဖ……22
ဗ……23
ဘ….24
မ……25
ယ….26
ရ……27
လ….28
၀…..29
သ…30
ဟ…31
ဠ….32
အ/ဥ.33

ကႀကီး ကေန အ/ဥ အထိ နံပါတ္အလိုက္ေရးထားေပးပါတယ ္။

အဆင့္ 1 – မိမိနာမည္ကိုေပါင္းပါ။(နာမည္အေရ ွ႕က မ၊ ေမာင္၊ နန္း၊ ခြန္၊ စိုင္း၊ စတာေတြထည္႔တြက္စရာမလိုပါ။)
(ဥပမာ – မျဖဴျဖဴေသာ္ ဆိုပါက မ ကိုထည္႔တြက္စရာမလိုဘဲ ဖ + ဖ + သ = ရလဒ္ ကိုသာ ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။)

အဆင့္ 2 – မိမိခ်စ္သူ နာမည္ကိုေပါင္းပါ။

အဆင့္ 3 – မိမိနာမည္ေပါင္းရလဒ္ႏွင့္ မိမိခ်စ္သူနာမည္ေပါင္းရလဒ္ ႏွစ္ခုကိုေပါင္းပါ။

အဆင့္ 4 – ႏွစ္ခုေပါင္းရလဒ္ကို (၉) ျဖင့္ စားပါ။ ေနာက္ဆံုးအၾကြင္းကိုၾကည္႔ပ ါ။

အၾကြင္း 1 ၾကြင္းလွ်င္ ။ အသက္မကခ်စ္ၾကမည္။
………။ 2 ။ ။ ရင္နာစရာႀကံဳရမည္။
………။ 3 ။ ။ ဘ၀ဖူးစာဖက္မ်ားျဖစ္သည္။
………။ 4 ။ ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္မည္။
………။ 5 ။ ။ အစကခ်စ္လည္း .. ေနာင္မုန္းမည္။
………။ 6 ။ ။ တစ္ဦးက တစ္ဖတ္သက္သာခ်စ္ရရွာသည္။
………။ 7 ။ ။ ခ်စ္ေသာ္လည္း မညားၾကေခ်။
………။ 8 ။ ။ မိဘမ်ားက သေဘာမတူၾကေခ်။
………။ 0 ။ ။ ဘယ္လိုမွ အပ္စပ္လို႔မရႏုိင္ပါဘူး တဲ႔ ။

email မွရထားတဲ့ လွပတဲ့ အခ်စ္တြက္နည္းေလးကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။
ခ်စ္သူတိုင္း ကိုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူႏွင့္ ညားႏိုင္ၾကပါေစ။

One thought on “ခ်စ္သူေတြ အတြက္”

  1. ကြ်န္ေတာ့္ ခ်စ္သူနဲ ့တြက္ႀကည့္တာေတာ့ မွန္မယ္ထင္တယ္.နံပါတ္ ၄ မို ့လို ့ပါ.က်န္တဲ့သူေတြတြက္ လို ့ကြဲတဲ့အေၿဖရရင္ ဘယ္လိုေ၀ဖန္မလဲ မသိဘူးေနာ္.ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ မွန္မယ္ထင္ပါတယ္.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>