နည္းနည္း မ်ားမ်ား

ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အိမ္ႀကီးႀကီးေတြ ရွိၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ မိသားစု၀င္နည္းနည္းနဲ႔။

အဆင္ေျပမႈေတြ ပိုမ်ားလာတယ္၊
ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ေတြ နည္းကုန္ၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြမ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာတယ္၊
ဒါေပမယ့္ ေယဘုယ်အသိေတြ နည္းလာတယ္။

ဗဟုသုတေတြ မ်ားလာတယ္၊
ဒါေပမယ့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈေတြ နည္းလာတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တတ္ကၽြမ္းသူေတြ မ်ားမ်ားရွိတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျပႆနာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။

ေဆးေတြ မ်ားမ်ားစားစား ရွိတယ္။
ဒါေပမယ့္ က်န္းမာေရးေကာင္းတဲ့သူေတြ နည္းလာတယ္။

ကားေမာင္းတာ အေတာ္ျမန္လာၾကတယ္။
ေဒါသျဖစ္ဖို႔ အေတာ္ေလးျမန္လာၿပီ။
အိပ္ယာ၀င္တာ ေနာက္က်လြန္းတယ္။

စာဖတ္တာ အေတာ္ေလးနည္းတယ္။
႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတာ့ အေတာ္ၾကည့္ၾကသား။
ဘုရားရွိခိုးတာ အေတာ္နည္းလာၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို တိုးပြားဖို႔လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြေတာ့ ေလ်ာ့လာၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စကားကို ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ ေျပာၾကတယ္။
ေမတၱာေတြနည္းလာၿပီ။ လိမ္တာညာတာေတာ့ မၾကာခဏပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ သင္ယူခဲ့ၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဘ၀အတြက္မဟုတ္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သကၠရာဇ္မွာ ဘ၀ကို ျမႇဳပ္ႏံွေနၾကတယ္။
ဘ၀အတြက္ သကၠရာဇ္ေတြကို အသံုးမခ်ႏိုင္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ႀကီးမားတဲ့အေဆာက္အဦးေတြ ရွိတယ္။
ဒါေပမယ့္ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္မႈဟာ အေတာ္ေသးေကြးလာတယ္။

က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လမ္းမႀကီးေတြ ရွိတယ္။
ဒါေပမယ့္ အျမင္ေတြ ႐ႈေထာင့္ေတြ ေသးသိမ္လာတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားသံုးလာတယ္။
ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းပဲ ရတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားစားစား ၀ယ္လာတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေက်နပ္မႈကေတာ့ အေတာ္နည္းတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လဆီကို သြားဖို႔၊ ျပန္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြရွိတယ္။
ဒါေပမယ့္ လမ္းကူးၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္းဆီသြားဖို႔ အေတာ္ခက္ေနတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပင္အာကာသကို ႀကီးစိုးႏိုင္တယ္။
ဒါေပမယ့္ အတြင္းအဇၩတၱကို မပိုင္ႏုိင္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက္တမ္ကို ခြဲျခမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္။
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အာဂါတ တရားကို မဟုတ္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားေရးတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေလ့လာမႈေတြနည္းလာတယ္။

စီမံကိန္းေတြမ်ားတယ္။
ၿပီးေျမာက္တာ နည္းတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခပ္သုတ္သုတ္လုပ္ဖုိ႔ သင္ယူၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေစာင့္စားတတ္ဖုိ႔ မပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင့္မားတဲ့၀င္ေငြေတြ ရွိလာတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေသးသိမ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရည္အတြက္မ်ားမ်ား ထုတ္ႏိုင္ၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ အရည္အေသြး နည္းနည္းနဲ႔။

အသင့္စားအစားအစာေတြ ေခတ္စားေနတယ္။
အစာေခ်ဖ်က္ႏိုင္မႈက အေတာ္ေႏွးလာတယ္။

လူ ခပ္ျမင့္ျမင့္ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ စ႐ိုက္ေတြက ခပ္သိမ္သိမ္ပဲ။
အားလပ္ခ်ိန္ ပိုလာေပမယ့္ ေပ်ာ္ရြင္မႈေတြ နည္းလာတယ္။

အစားအစာအမ်ိဳးအစားမ်ားလာတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဟာရေတြနည္းလာတယ္။

အိမ္ေထာင္တစ္ခု ႏွစ္ေယာက္စာ ၀င္ေငြေတြျဖစ္လာေပမယ့္
ႏွစ္ေယာက္စလံုးမွာ ၾကင္နာမွဳေတြ ခန္းေၿခာက္လာၾကတယ္။

လွပတဲ့ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြမ်ားလာေပမယ့္
အိမ္ယာေတြမွာ က်ိဳးပ်က္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ေတြနဲ႔
ေစ့စပ္ဖို ့မက်ိဳးစားတဲ့ လင္မယားကြာရွင္းမႈေတြမ်ားလာတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>