စကၠဴအရုပ္ေလးေတြ လုပ္ရေအာင္

Origami

Origami စကၠဴအရုပ္ေလးေတြရဲ့ မူလ အစကေတာ့ ဂ်ပန္နိုင္ငံပါ။
စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းသလို၊ ကုန္က်စရိတ္ကလည္း အေတာ္နည္းပါတယ္။
စိတ္ကူးေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို ထူးထူးၿခားၿခားေလးေတြ ဖန္တီးနိုင္တဲ့ လက္မူအနုပညာပါပဲ။

ဘယ္လုိ ဘယ္လို ဖန္တီးရလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ဒီမွာယူပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>