အစိုးရ

အဆိုးဆံုးအစိုးရ ဆိုတာ- ၿပည္သူလူထု ရြြံ ့ရွာမုန္းတီးတဲ့ အစိုးရ။
ဒီထက္ နဲနဲေကာင္းတာ- ၿပည္သူလူထု ေၾကာက္တဲ့ အစိုးရ။
ဒီထက္ ပိုၿပီးေကာင္းတာက ၿပည္သူလူထု ခ်ီးမြမ္းတဲ့အစိုးရ။
အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ၿပည္သူလူထုက ရွိမွန္းေတာင္ မသိတဲ့ အစိုးရ။

3-Nov-1988
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ရံုး ၊ ၿမင္းၿခံ
ကမာၻၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆုရွင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>