မာတိကာေတြ မ်ားတဲ့အိမ္

(၁)
႐ုိး႐ုိးပဲေျပာေပါ့
အခ်စ္က ပန္းသီးဆိုလည္း
ခဲြစားဖို႔ေတာ့ ဓါးလိုမွာပဲ။

(၂)
လာခဲ့ေလ
အိပ္မက္မွာ ေတြ႔ခ်င္ရင္
ညတစ္ညေတာ့ လိုမွာပဲ။

(၃)
ေကာင္မေလး
သစ္႐ႊက္ေၾကြတာေတာင္ ရင္ခုန္ရင္
ခ်စ္တတ္ဖို႔ အသည္းႏွလံုးေတာ့ လိုမွာပဲ။

(၄)
ဆုေတာင္းလိုက္ေပါ့
မင္းနဲ႔သာ ဘ၀ဆက္တိုင္း ဆိုရင္
ကမၻာေတြ အသေခၤ်ေတာ့ လုိမွာပဲ။

(၅)
စိတ္ကူးေတာ့ ယဥ္ေပါ့
အခ်စ္ကို သြားေတာ့မကစားနဲ႔
မ်ားလြန္းတဲ့ မာတိကာေတြက
မင္းကို အသည္းခြဲမွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။

သားၿဖိဳး
source : http://www.tharphyo.969toons.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>