ဘယ္သူတာ၀န္ယူမွာလဲ

[youtube]TNcL96kD21c[/youtube]

ဗီဒီယို ၾကည့္ရန္အခက္ အခဲ ရွိလွ်င္

download ၿပဳလုပ္ၿပီး FLV Player ၿဖင့္ၾကည့္ရန္

ဒီရုပ္ရွင္ အပိုင္းေလးက အဓိပၸါယ္အမ်ားၾကီး ေဖာ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။
အခက္အခဲတစ္ခု၊ ၿပသာနာတစ္ခု ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါတုိင္း – ဘယ္သူမွာ တာ၀န္ရွိ သလဲ ။ဘယ္သူ ့ေၾကာင့္ၿဖစ္ရတာပါ။ အၿပစ္ရွာရင္း တန္ဖိုးရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ လူတိုင္းမွာတာ၀န္ရွိပါသည္။
ကိုယ့္တာ၀န္ ကုိယ္သိၿပီ။ ကိုယ့္တနုိင္ေလး တာ၀န္ယူေပးရင္ အတားအဆီးဆိုတာ ၿမဴမွုန္ေလးပဲ ၿဖစ္ေနမွာပါ။

ကိုသစၥာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>