သမိုင္းတြင္ေသာ စကားတစ္ခြန္း

“က်မ ၿပစ္မွဳမက်ဳးလြန္ဘူး”
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္-
ကမာၻၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိုဘယ္ဆုရွင္
14 May 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ အထိန္းသိမ္း ခံေနရသည္မွာ ၆ ႏွစ္ျပည့္ရန္ ရက္ပုိင္းသာ လုိေတာ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိန္းသိမ္းခံရသည့္
ကာလတို ့ကိုမွာေပါင္းၾကည့္လွ်င္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>