အမွား(၃) +အမွား(၄)

အမွား(၃)

ကေလးမွားရင္ – တစ္ၿပား၊

လူၾကီးမွားရင္ တစ္ဆယ္၊

ဘယ္အမွားမွ မေကာင္းဘူး၊

တစ္ဆယ္တန္ အမွားက ပိုဆိုးတယ္။

အမွား(၄)

စားလို ့မကုန္ မွားလို ့ကုန္။


ဒီလိုနဲ ့ပဲ အမွားကိုေၾကာက္လို ့ဘာမွမလုပ္ဘူးဆိုရင္လည္း
အမွားတစ္ခုပါပဲ။

လူသည္ အရုပ္တစ္ရုပ္မဟုတ္္တဲ့အတြက္
တစ္ခုခုေတာ့လုပ္ရမွာပဲ။

ေတြးေခၚဆင္ၿခင္မႈ ရင့္သန္ေလေလ၊
အမွားနည္းေလေလ ပါပဲ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>