ေဖ်ာ္ေၿဖသူႏွင့္ ပြဲၾကိဳက္သူ

ဒီပန္းခ်ီကားရဲ့ဖန္တီးသူကုိ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။
ဒီပန္းခ်ီကားရဲ့အမည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ဒီပန္းခ်ီကားကို အမည္တစ္ခုေပးလိုက္မိသည္- ေဖ်ာ္ေၿဖသူႏွင့္ ပြဲၾကိဳက္သူ

အစက အနုပညာရွင္ႏွင့္ ပရိသတ္လို ့ အမည္ေပးမည့္စဥ္းစားၿပီးမွ စိတ္ေၿပာင္းသြားခဲ့သည္။
အနုပညာရွင္္တို ့သည္ ပရိသတ္ႏွင့္ အားၿပိဳင္ၿခင္းမ်ိဳးရွိခဲ့သလား။
အနုပညာရွင္ႏွင့္ ပရိသတ္အၾကားမွာ ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ္လည္း ၊ ဒီဆက္သြယ္မွုသည္ အားၿပိဳင္မွု တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ အားၿပိဳင္မွုမဟုတ္ပါ လို ့ေၿပာနုိင္ရသလဲ။

အႏုပညာရွင္သည္ အနုပညာကို ဖန္တီးသည္။
အနုပညာရွင္၏အသက္သည္ သူ၏ အနုပညာသာၿဖစ္သည္။
အနုပညာေသဆံုးေသာေန ့သည္ ့အနုပညာရွင္ ေသဆံုးေသာေန ့ပါပဲ။

ပရိသတ္သည္ အနုပညာရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ မွတ္ေက်က္တင္ေပးေနသာသူ၊ အားေပးေနေသာသူသာၿဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္သာ အနုပညာရွင္ ဖန္တီးေသာ ဖန္တီးမွု ေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္ကို ပရိသတ္က မွတ္ေက်ာက္တင္ေပးေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
အနုပညာရွင္ၿဖစ္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးတာ သူ၏အနုပညာပါ။
အနုပညာရွင္ေသဆံုးေအာင္ တြန္းပို ့ေနတာ သူ၏အနုပညာပါ။ပရိသတ္မဟုတ္ပါ။

သို ့ေပၿငားလည္း
ပရိသတ္အၾကိဳက္လုိက္ကာ ေဖ်ာ္ေၿဖေနသူမွာေတာ့- ပရိသတ္သည္ အသက္ၿဖစ္ေနသည္။
ေဖ်ာ္ေၿဖသူတို ့မွာ အနုပညာဖန္တီးမွုမရွိေလေတာ့ ပရိသတ္အၾကိဳက္ ရီေစလိုက ရီၿပ၊ ငိုေစလိုကငိုၿပရသည္။

ေဖ်ာ္ေၿဖေနသူတို ့မွာ အကၿပိဳင္ေနေပမယ့္ အေၿခမခိုင္၊ ပရိသတ္ႏွင့္ အားၿပိဳင္ေနရသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ ဒီပန္းခ်ီကားကို ေဖ်ာ္ေၿဖသူႏွင့္ ပြဲၾကိဳက္သူ လို ့ကၽြန္ေတာ္အမည္ေပးလိုက္ပါသည္။
KoKTH

ပန္းခ်ီကားပိုင္ရွင္ကို မသိေသာ္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
သူ၏အနုပညာဖန္တီးမွုသည္ ေလးစားေလာက္ပါသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>