ပိေတာတ္ေရႊ၀ါ

လတန္ခူးေပမို ့၊အလွထူးပါဘိ၊
ၿမၿမဖူးရယ္တဲ့ ခိုင္ေရႊ၀ါ။

တကယ္တမ္းသာၿဖင့္၊ ဘယ္ပန္းေတာ္ စံမတူဘူ ့၊
နႏၵမူ ဖန္ကူထိပ္မွာလ၊
ပေစၥကာေခၽြးေတာ္ သိပ္ရတယ္၊ ဧရိပ္ဆာလာ။

တႏွစ္တြင္ သည္တလေပပ၊ တလတြင္ တရက္ထဲ
ခက္ခဲတဲ့ရက္ဗုဒါၶ၊ ပြင့္ရွာၾကၿမိဳင္တြင္း။

ၿမဴမင္းလြင္ထန္၊ ၾကဳသင္းတာခ်ိန္ယံမေတာ့
ေရႊ၀တ္ဆံငံုတံေညွာက္ကယ္ႏွင့္
ခါသၾကၤန္ဂိမွာန္ ေရာက္ၿပန္ေတာ့၊
သိန္သေရထိန္ေ၀လို ့ ေတာက္တဲ့ၿပင္
လမ္းတေလွ်ာက္သင္းပါဘိ၊
ဆန္းသေလာက္ မလင္းနုိင္ဘူး၊
ပန္းပိေတာာက္မင္း။

ဦးေၾကာ့
ကဗ်ာကို http://suuchitthu.blogspot.com/ မွရယူပါသည္။ ၿမန္မာ ၿပကၡဒိန္ ကုိလည္း ဒီ blog မွာ ရယူနိုင္ပါသည္။

သၾကၤန္ေရာက္ေတာ့မည္။
ၿမန္မာတစ္ၿပည္လံုးမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ကေလးမွအစ အဖိုးအဖြားအဆံုးအားလံုး ေပ်ာ္တၿပံဳးၿပံဳးနဲ ့ စိတ္၀င္စားၾကတဲ့ အခ်ိန္ကာလပါပဲ။
မၾကာခင္မွာ ၿမန္မာႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးေတာ့မယ္။ ၿမန္မာႏွစ္သစ္တစ္ခုစေတာ့မယ္ ဆိုေတာ့ ႏွစ္သစ္မွာ ဘာေတြ ထူးၿခားလာမလဲ စိတ္၀င္စားေနၾကၿပီ။
ႏွစ္သစ္မွာ ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သား၊ ရဟန္းရွင္လူ အားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္ၿခင္းၿဖင့္ တရားမွ်တ၊လြတ္လပ္နိုင္ပါေစ။

ၿမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၇၁ မွာ ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သား၊ ရဟန္းရွင္လူ အားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္ၿခင္းၿဖင့္ တရားမွ်တ၊လြတ္လပ္နိုင္ပါေစ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>