ဒီတစ္ပါတ္အတြက္ ဓါတ္ပံု

ဒီတစ္ပါတ္ ဓါတ္ပံုကိုေတာ့-

Searching a Job
Searching a Job

ဓါတ္ပံုက ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး စီးပြားေရးခြ်တ္ၿခံဳက်စဥ္ကလုိ ့ကၽြန္ေတာ္ထင္မိပါတယ္- မွားေနရင္ သိသူမ်ားၿပင္ေပးပါ။

ေခတ္တစ္ခတ္၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဓတ္ပံုေလးကေဖာ္ၿပေနပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>