ဇာတ္စင္ေပၚမွ ျပက္လံုးမ်ား

ျပက္လံုး ( ၁ )

လူ႐ႊင္ေတာ္ (၁) ဒို႕ မင္းသမီးေလး ပရိသတ္အေပၚမွာ ေစတနာထားပံုမ်ား ရင္ႏွစ္ျခမ္း ျဗန္းျဗန္းကြဲေအာင္ကို ကမယ္ ဆိုပါလားကြ။

လူ႐ႊင္ေတာ္ (၂) မင္းသမီး ရင္ႏွစ္ျခမ္း ျဗန္းျဗန္းကြဲရင္ ငါ့တစ္ျခမ္း ေပးပါကြာ။

လူ႐ႊင္ေတာ္ (၁) ဘာလုပ္မလို႕တုန္းကြ

လူ႐ႊင္ေတာ္ (၂) ငါ့အိမ္က ေရေႏြးၾကမ္းကရားအိုး အဖံုးမ႐ွိလို႕ ကရားအိုးဖံုးခ်င္လို႕ပါကြာ ။ ။

ျပက္လံုး (၂) ႐ုကၡစိုး ႏွင့္ မင္းသမီးေတြ႕ခန္း

မင္းသမီး ။ ။ အလို ဟို သစ္ပင္ေခါင္းထဲက မဲမဲ မဲမဲ လႈပ္လႈပ္ လႈပ္လႈပ္ နဲ႕ ႐ုကၡစိုးမင္းထင္ပါရဲ႕။
႐ုကၡစိုးလုပ္သူ ။ ။ အိမ္း … ငါထိုင္ေနတာ နဲနဲေပၚသြားတယ္။

One thought on “ဇာတ္စင္ေပၚမွ ျပက္လံုးမ်ား”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>