ဗီဒီယို က႑

ဒီေန ့ကမာၻမွာ သတင္း၊ သီခ်င္း၊ အၿဖစ္အပ်က္ အစံုစံုကို ဗီဒီယိုပံုစံ ၿမင္ေတြ ့ႏုိင္ပါၿပီ။
အခုလည္း ဗီဒီယို က႑ တစ္ခု စမ္းေခ်ာင္း ဂ်ာနယ္မွာ တစ္ခုတိုးခ်ဲ ့ဖို ့စီစဥ္ထားပါတယ္။
အေပ်ာ္လည္းၿဖစ္ေစ။
အၿပံဳးလည္းၿဖစ္ေစ။
အသံုးတည့္တာလည္းၿဖစ္ေစ။
……………………………မွ်ေ၀ေပးရင္း

ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ တိုးပြားလာမွာပါ။
စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>