ေခြးပူမုန္႕(Hot Dog)

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ အေမရိကားသို႕ သြားလည္ၾကသည္။

သူငယ္ခ်င္း ၁ - `အေမရိကန္ေတြက ေခြးသားလဲ စားတာပဲဆို´

သူငယ္ခ်င္း ၂ - `ေျပာၾကတာပဲ´ ။ ` ဟိုေရာက္ရင္ သူတို႕စားသလိုစားရမွာေပါ့´

သို႕ႏွင့္ လည္ရင္းပတ္ရင္း လမ္းေဘးမွာ ေရာင္းေသာ Hotdog ဆိုင္တြင္ Hotdog ၀ယ္စားၾကသည္။ မုန္႕ေရာင္းသူက Hotdog ပူပူေလးကို ေသခ်ာစြာ ထုပ္ပိုးၿပီး တစ္ေယာက္တစ္ခုစီ ေပးလိုက္သည္။ တစ္ေယာက္က Hotdog ကို ဖြင့္ၾကည့္ၿပီး မ်က္ႏွာ ရဲကနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ၿပီးမွ သူ႕သူငယ္ခ်င္းကို တိုးတိုးေမးၾကည့္သည္။

`႐ွင္ေရာ ေခြးရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းကို ရတာလဲဟင္´

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>