စမ္းသပ္ခ

တိရစၧာန္ေဆးကုဆရာ၀န္ထံသို႕ လူတစ္ေယာက္ သူ႕ေခြးကိုေပြ႕ၿပီး လာျပသည္။

ဆရာ၀န္ကစမ္းသပ္ၾကည့္ေသာအခါ ေခြးမွာ ေသေနၿပီျဖစ္သည္။

ေခြးပိုင္႐ွင္က လက္မခံဘဲ ထပ္မံစမ္းသပ္ေပးရန္ အေရးဆိုသည္။

ထိုအခါ ဆရာ၀န္က ေၾကာင္တစ္ေကာင္ကိုေခၚလာၿပီး ေခြးေဘးတြင္ခ်ထားလိုက္သည္။

ေၾကာင္က ေခြးကို တစ္ကိုယ္လံုးနမ္းၾကည့္ၿပီး `ေညာင္´ ဟုေအာ္သည္။

ဆရာ၀န္ – ကဲ ေတြ႕ၿပီမဟုတ္လား။ ေၾကာင္က ခင္ဗ်ားေခြးေသၿပီလို႕ ေျပာတယ္။

ေခြး႐ွင္ – ေသေသခ်ာခ်ာထပ္စမ္းၾကည့္ပါဦးဆရာရယ္။

ဆရာ၀န္က ထပ္စမ္းျပဦးမယ္ဟု ဆိုကာ သူ၏ Labrador ေခြးႀကီးကိုေခၚလာခဲ့ၿပီး ေခြးေသကို နမ္းၾကည့္ခိုင္းသည္။ ေခြးၾကီးက ႏႈတ္သီးမွ အျမီးအထိ နမ္းၾကည့္ၿပီး `၀ုတ္´ ဟု တစ္ခ်က္ ေဟာင္သည္။

ဆရာ၀န္ – ေသခ်ာၿပီ ေနာ္၊ ေခြးကလဲ ေျပာတယ္။

ေခြး႐ွင္ – ေသခ်ာပါၿပီဆရာရယ္။ စမ္းသပ္ခဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ။

ဆရာ၀န္ – ေဒၚလာ ၆၅၀ က်ပါတယ္။

ေခြး႐ွင္ – ဗ်ာ။ ေခြးေသ မေသ စမ္းသပ္တာ ေဒၚလာ ၆၅၀ ေတာင္။ မမ်ားဘူးလားဗ်ာ။

ဆရာ၀န္ – ကၽြန္ေတာ့္ စမ္းသပ္ခက ေဒၚလာ ၅၀ ပဲက်ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကမယံုဘူးဆိုလို႕ ထပ္စမ္းျပရတာ cat scan က ေဒၚလာ ၃၀၀၊ Lab scan က ေဒၚလာ ၃၀၀ အားလံုးေပါင္း ေဒၚလာ ၆၀၀ ပိုက်သြားတာပါဗ်ာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>