ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕

ယေန႕သည္ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတုိ႕၏ ေန႕ထူးေန႕ျ့မတ္ျဖစ္သည့္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕ေရာက္တိုင္း ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံ ႏွင့္အ၀န္း ဆင္ယင္က်င္းပေလ့႐ွိပါသည္။ ေစတီ ပုထိုး ေက်ာင္းကန္အသီးသီး႐ွိ ေဗာဓိ (ေညာင္) ပင္တို႕၌ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ပြင့္ေတာ္မူရာ သစ္ပင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပရိေဘာဂေစတီအျဖစ္ ရည္ေမွ်ာ္ကာ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတို႕၏ ထူးျခားေသာေန႕ျမတ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္၏ ထူးျခားခ်က္ၾကီးေလးခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေပတည္း။ ဗ်ာဒိတ္၊ ဖြာျမင္၊ ေဗာဓိပင္ စံ၀င္နိဗၺာန္နန္း ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း ဘုရားေလာင္း သုေမဓာ႐ွင္ရေသ့ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ေတာ္ထံ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္ ဟု ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႕ျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ သစၥာေလးပါးတရားကို သိျမင္ေတာ္မူ၍ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္း၊ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူေသာေန႕ ျဖစ္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ဤကဆုန္လျပည့္ေန႕ကို ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕ ဟု ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ေ႐ွးေ႐ွးဘုရား႐ွင္မ်ားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေ၀ႆဘူ၊ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂံု၊ ကႆပ ဘုရား႐ွင္ တို႕သည္ အင္ၾကင္းပင္၊ ကကၠိဳပင္၊ ေရသဖန္းပင္၊ ပေညာင္ပင္ တို႕၌ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကေပသည္။ ေဂါတမဘုရား႐ွင္သည္ ေညာင္ဗုဒၶေဟ ေခၚ ေညာင္နီပင္ရင္း၌ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထိုဗုဒၶေဟပင္ သည္ ေဂါတမဘုရား႐ွင္၏ သာသနာေတာ္၌ ေဗာဓိပင္မည္ ခဲ့ေပသည္။ ေဗာဓိပင္သည္ ေစတီသံုးမ်ိဳးအနက္ ပရိေဘာဂေစတီပင္ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤပရိေဘာဂေစတီမည္ေသာ ေဗာဓိ (ေညာင္)ပင္၌ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းၾကျခင္းပင္ျဖစ္၏။
ေညာင္ေရသြန္းပြဲမ်ားကို နံနက္မိုးေသာက္ အလင္းေရာက္သည္ႏွင့္ ေဗာဓိပင္ရင္းတို႔၌ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ အား အာ႐ံုျပဳလ်က္ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆြမ္း၊ ဆီမီး၊ အေမႊးနံ႔သာတို႕ ကပ္လွဴပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ တစ္ေနကုန္ မိုးလင္းမွ မိုးခ်ဳပ္ ေညာင္ေရသြန္းၾကသည္။ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းပူေဇာ္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ လာေရာက္သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ေလ့႐ွိၾကသည္။
ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းပူေဇာ္ရာတြင္ ဇေယာဟိဗုဒၶႆသိရီမေတာအယံ စေသာ ဂါထာေတာ္ကို ႐ြတ္ဆိုၾက၍ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ေလ့႐ွိၾကသည္။ ဂါထာေတာ္၏ အနက္မွာ ဤပြဲေတာ္သည္ ဗုဒၶဘုရား ႐ွင္ေတာ္ျမတ္၏ ေအာင္ပြဲသဘင္ေတာ္လည္းျဖစ္၏။ ယုတ္မာမိုက္ကန္းေသာ မာရ္နတ္၏ ႐ံႈးပြဲ ေပတည္း။ ဤသို႕ မာရ္နတ္သားကို ေအာင္ပြဲခံရသည့္ ဤကဆုန္လျပည့္ေန႕တြင္ နတ္၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ျဗဟၼာအေပါင္းတို႕သည္ မာရ္နတ္အား႐ံႈးသြားၿပီ၊ ဘုရားေလာင္းေတာ္ ႏိုင္သြားၿပီ ေအာင္ပြဲပူေဇာ္မႈကို ငါတို႕ျပဳၾကေပမည္ ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ ေဆာင္ကုန္၏။ ထိုေန႕သည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕လည္း ျဖစ္၏။
သို႕ျဖစ္ရာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႕အေနျဖင့္ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶ၀င္ သမိုင္းမွတ္တိုင္စိုက္ထူခဲ့ေသာ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ ထူးျခားခ်က္မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ေနသည့္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕သို႕ က်ေရာက္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ပရိေဘာဂေစတီထိုက္ေသာ ေဗာဓိပင္ကို ေရ၊ နံ႕သာရည္ စသည္တို႕ျဖင့္ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ျခင္း၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ားကို အေနကဇာတင္ဗုဒၶအဘိေသကမဂၤလာသဘင္မ်ား ဆင္ယင္က်င္းပၾကျခင္း၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ား သို႕ သြားေရာက္ၾကၿပီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း စသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစုတို႕ကို စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ၾကည္လင္စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္မွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႕သ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>