ဟႆရသ စစ္စစ္တို႕ျဖင့္ Jokes United

စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္၏ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား…

မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကာတြန္းဆရာ ၄၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျမန္မာဟာသစာေရးဆရာၾကီးမ်ား၏ လက္ရာမြန္မ်ားစြာတို႕ကို စုစည္းထားတဲ့  JOKES UNITED ဟာသမဂၢဇင္းသစ္ၾကီး ထြက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တစိမ့္စိမ့္ၿပံဳးရမယ့္ Hotel Jokes United ကဗ်ာ အျမည္းကေလးနဲ႔အတူူ ေၾကာ္ျငာလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား…။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>