အိမ္စာ

ေက်ာင္းမွာ ငါးတန္း ကေလး တစ္ေယာက္ကို သူ ့ဆရာမက  “ေမာင္ေအာင္ – အိမ္စာ လုပ္ခဲ့ၿပီးသြားၿပီလား။ ”
ေက်ာင္းသားက ၿပန္ေၿဖတာက – “ကြ်န္ေတာ္ အိမ္စာေတြ လုပ္ၿပီးၿပီ ဆရာမ။ ဒါေပမယ့္ အိမ္စာလုပ္ထားတဲ့ စာရြက္ ကို  ေလယာဥ္ပ်ံ လုပ္လိုက္မိတယ္။”

ဆရာမ က ၿပံဳးတာေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြ ၾကံဳဖူးေနက်။ ငါးတန္း ပဲ ရွိေသးတယ္။ ငါ့ကို လာပတ္ေနတာ – ရမလား အေတြးနဲ ့။
“ဒါဆိုတည္း ဒီေလယာဥ္ပံ်ကိုပဲ ယူလာၿပ။”

ေက်ာင္းသား ပုခံုးေလးတြန္ ့ၿပီး “ဒီေလယာဥ္ပ်ံကို  အၾကမ္းဖက္သမားေတြ အပိုင္စီးသြားၿပီ ဆရာမရဲ့”

One thought on “အိမ္စာ”

  1. ေရးထားတဲ့ ဟာသေလးက ေကာင္းပါတယ္.ဖတ္ၿပီးေတာ့ ၿပံဳးမိပါတယ္.ေနာက္လည္း ေရးေပးပါဦး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>