(၁)ႏွစ္ၿပည့္ စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္

၂၀၀၈ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၄ ရက္မွ စတင္ခဲ့တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခု စီဆင္းခဲ့တာ (၁) ၿပည့္ခဲ့ပါၿပီ။
ကမာၻအရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ဖတ္ရွဳေသာမိတ္ေဆြမ်ား၊
ေကာင္းေသာ အရာမ်ားကို မွ်ေ၀ေသာမိတ္ေဆြမ်ား၊
အဖက္ဖက္က တတ္စြမ္းသေရြ ့ကူညီေပးေသာသူမ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္မွာ ၂၀၀၉၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္းမွစၿပီး အသစ္သစ္ေသာစာမ်ား မတင္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။
အသစ္အသစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စဥ္းစားမိၿပီး၊လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္တာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ပါ။
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းၿပီး စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို ့တစ္ေတြ ရပ္တန္ ့ေနလို ့မရပါဘူး။
အခ်ိန္ကသြားေနတယ္။
ဘ၀တစ္ခုက သံသရာမွာ မရပ္မနားသြားေနတယ္။

မရပ္မနားသြားလာေနရင္း –
အမွန္တရားကို ရွာေဖြရတယ္။
အေကာင္းဆံုးအရာကို တည္ေဆာက္ရတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို ့တစ္ခုၿပီးတစ္ခုတည္ေဆာက္ရဦးမယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို ့ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရဦးမယ္။

(၁) ႏွစ္ၿပည့္မွ
…………………ရတု အလီလီ ဆက္လက္စီးဆင္းႏိုင္ဖို ့က်ိဳးစားရဦးမယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>