အလြမ္း

ဒီအတိုင္းပဲ တစ္ေၿမစီ မၿမင္ႏိုင္တဲ့ ဘ၀ေတြမွာ
ထင္ရာစိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္ဆို တုိ ့ေတြၾကာရင္ ေ၀းသြားႏုိင္တယ္
အရင္အတိုင္းပဲ ၾကယ္ေတြ မၿမင္သာတဲ့ ညေတြဆို ငါ
ဘယ္သူမ်ား ဖန္ဆင္းေလတဲ့ အိမ္မက္ေတြ ဂေယာင္ေၿခက္ၿခား မက္ကာရယ္
မင္း … ၿပန္လာဖို ့ေတာင္ စဥ္းစားရခက္မယ္ဆို
မင္း . . . ခဏေလး ၿပန္ေတြ ့ၾကဖို ့ခက္ေနရင္
ၾကာရင္ အိမ္မက္ဆိုးေတြ မက္ကာ
မိုးေၿမလို ကြာေ၀းႏိုင္တယ္ေလ

မင္း . . .ဒီအတိုင္း တို ့အၿဖစ္တို ့ ေမ့ေတာ့မလား
ဒီအတိုင္း တို ့အၿဖစ္တို ့ေသြးေအးထားမွာလား
ငါ့စိတ္ေတြ အလိုလို ထိုင္းမွဳိင္းေနတယ္

မင္း  ဒီအတိုင္း  အလြယ္တကူ ေမ့ပစ္ေတာ့မလား
ဒီအတိုင္း တို ့အၿဖစ္တို ့ေသြးေအးထားမွာလား
ငါ့စိတ္ေတြ အလိုလို ထိုင္းမွဳိင္းေနတယ္

မင္း … ၿပန္လာဖို ့စဥ္းစားလို ့ေပးပါကြယ္
ၾကာရင္ အိမ္မက္ဆိုးေတြၾကားမွာ
ငါ့ရဲ့ အသက္ ရပ္တန္ ့လို ့သြားႏုိင္တယ္

ေခၚသံမ်ား သန္းေခါင္ယံ အေမွာင္ထုမ်ား ေနာက္ကြယ္မွာ
နင္တစ္ေယာက္မ်ား ၿပန္ခဲ့တာလား ငါ့မွာ ေမွ်ာ္ကာ စိတၱဇပါကြယ္
အာရံုမ်ားလည္း ႏြံေရေတြလို ေနာက္က်ိကာရယ္
နင္ၿပဳစား လူကို ရူးေစသလား ငါ့မွာ အိမ္မက္ဆိုးမ်ားစြာ အလယ္

ေတးအမည္ – အလြမ္း ၊ လင္းလင္း
ေတးဆို -ေလးၿဖဴ ၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္
2008 ဒီဇင္ဘာ

ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။

One thought on “အလြမ္း”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>