ၿမန္မာတို ့၏ ဧရာ၀တီၿမစ္

ဧရာ၀တီၿမစ္သည္ ၿမန္မာနုိင္ငံ တစ္နုိင္ငံတည္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ၿမန္မာ တုိ ့ရဲ့ ဧရာ၀တီ။

ဘိုးဘြားဘီဘင္ လက္ထက္ကတည္းက လွပစြာ စီဆင္းေနေသာ ဧရာ၀တီၿမစ္ –

ေနာက္ေရာက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြႏွလံုးသားထဲမွာ ဧရာ၀တီၿမစ္ လွပစြာ စီးဆင္းနုိင္ဖုိ ့ –

01: ၿမင့္မိုးေအာင္ ၏ တင္ၿပခ်က္


download link

02: ထူးအိမ္သင္ႏွင့္ ဂီတမိတ္


download link

03 ၿမင့္မိုးေအာင္၏ တင္ၿပခ်က္


download link

04: ေဇာ္၀င္းထြ​​ဋ္ (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကမ္းေၿခ)


download link

05:  ၿမင့္မိုးေအာင္၏ တင္ၿပခ်က္


download link

06 : ေလးၿဖဴ ( သက္ရွိၿမစ္)


download link

ဧရာ၀တီရဲ့ အနာဂါတ္ လွပပါေစသား
စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္မွ ဆုေတာင္းေပးလွ်က္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>