အလြယ္ နဲ႕ အခက္

 

 

 

၀ါး…ေ၀…. ပုတုေရ…..

ျမန္မာလုိဖတ္ဖို႕ မပ်င္းပါနဲ႕ ေဟ….

 

လြယ္ကူျခင္း Vs. ခက္ခဲျခင္း 

 

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ Address Book မွာ ေနရာတစ္ေနရာ ရဖို႕ လြယ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏွလံုးသားမွာ ေနရာ တစ္ေနရာရဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

သူမ်ား အမွား/ အျပစ္ကို ႐ွာဖို႕ အင္မတန္လြယ္ကူပါတယ္။

မိမိအမွားကို မွတ္ယူ / ေ႐ွာင္ၾကဥ္ဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

မစဥ္းစားဘဲ စကားေလွ်ာက္ေျပာဖို႕ လြယ္ကူပါတယ္။

အမွားကင္းေအာင္ စကားေျပာဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

မိမိကို ခ်စ္ခင္တဲ့လူကို စိတ္နာက်င္ေအာင္လုပ္ဖို႕ လြယ္ကူပါတယ္။

ထိုစိတ္နာက်င္မႈကို ျပန္လည္ကုစားဖို႕ ခက္ခဲလွပါတယ္။

 

တစ္ပါးသူကို မိမိက ခြင့္လႊတ္ဖို႕ လြယ္ကူပါတယ္။

တစ္ပါးသူထံမွာ မိမိကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုရတာ ခက္ခဲပါတယ္။

 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ရတာ လြယ္ကူပါတယ္။

လိုက္နာဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရတာ လြယ္ကူပါတယ္။

သိကၡာ႐ွိ႐ွိ ႐ံႈးနိမ့္သူျဖစ္ဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

ေက်ာက္တံုးနဲ႕ ခလုပ္တိုက္မိဖို႕ လြယ္ကူပါတယ္။

ျပန္ထရတာ ခက္ခဲပါတယ္။

 

ေန႕တိုင္းဘ၀ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ျဖတ္သန္းရတာ လြယ္ကူပါတယ္။

တန္ဖိုး႐ွိ႐ွိ ျဖတ္သန္းဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

ကတိတစ္ခု လႊတ္ခနဲေပးဖို႕ လြယ္ကူပါတယ္။

ကတိအတိုင္းတည္ဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

“ခ်စ္တယ္” လို႕ ေျပာရတာ လြယ္ကူပါတယ္။

အျမဲတမ္းခ်စ္ေနဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

သူမ်ားကို ေ၀ဖန္ရတာ လြယ္ကူပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရာမွာ ခက္ခဲပါတယ္။

 

အမွားတစ္ခုလုပ္ရတာ လြယ္ကူပါတယ္။

အဲဒီအမွားကေန သင္ယူဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။

 

ၿပီးဆံုးသြားတဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ပူေဆြးေတာင့္တရတာ လြယ္ပါတယ္။

အဲလို ၿပီးဆံုးမသြားေအာင္လုပ္ဖို႕ ခက္ပါတယ္။

 

တိုးတက္ႀကီးပြားဖို႕ စဥ္းစားရတာ လြယ္ပါတယ္။

စဥ္းစားတာေတြရပ္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕က ခက္ခဲပါတယ္။

 

ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းေရ လို႕ ႏႈတ္ကေျပာရတာ လြယ္ပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႕ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေပါင္းသင္ဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္ဗ်ာ။ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>