သစၥာက်န္တဲ့ဇာတ္

ရာမမင္းသား ႐ံႈးနိမ့္စဥ္တုန္းက

မတီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ လက္ခုပ္ေတြဟာ

ဒႆဂီရိျမားထိေတာ့မွ တေျဖာင္းေျဖာင္းထြက္ေပၚ။

သံကြန္ခ်ာခုနစ္လႊာ အက်ဥ္းစခန္းကေန

သီတာေဒ၀ီကို ကယ္တင္လိုက္မွ

မွဲ႔တစ္ေပါက္ မစြန္းခဲ့တဲ့

ဘီလူးမင္းရဲ႕ သစၥာကို ေတြ႔႐ွိ။

ဒီအခ်ိန္မွာ

သိန္းခိုျပည္လည္း ျပာက်သြားၿပီ။      ။

(ဖ်ာပံုေမာင္ေမာင္စႏၵာ)

သရပါ၊ ၂၀၁၁ ေမလ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>