သၾကၤန္မုိး

ၿမန္မာေတြရဲ့ နွလံုးသားမွာ – ဘယ္ေတာ့မွ မရိုးနုိင္တာ။ အၿမဲ တမ္းတ တန္ဖုိးေနတာ – သၾကၤန္ပါ။

1985 ခုနွစ္ကတည္းက သၾကၤန္မိုး အခု 2011 အထိ သၾကၤန္မုိးက ရြာေနတုန္းပဲ။

[youtube]xNW34E3Jqn4[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>