သို၀ွက္ထားေသာ

သစ္ႏွစ္ပင္

အျမင္ေ၀းေသာ္လည္း

ညစ္ေထးေျမဆီေအာက္မွာ

အျမစ္ဖြာဖြာလိမ္ယွက္

လက္ခ်င္းဆက္လို႕ေနၾကသည္။

Thank ko wunna

One thought on “သို၀ွက္ထားေသာ”

 1. အေ၀းႀကီးေရာက္ေနတဲ့
  ေက်ာင္းတုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္…

  တို႕တေတြ
  အေနေ၀းေစလည္း
  ရင္ေသြးညီေမာင္ႏွမေတြမို႕
  ယွဥ္လို႕ပညာသင္လ်က္
  စိတ္ခ်င္းဆက္လို႕ ေနၾကမည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>