စကၤာပူက PC Show 2010

စကၤာပူက ဦးဦး၊ေဒၚေဒၚ၊ ကုိကို၊ မမ တို ့ဆီက ေနာက္ဆံုးထုတ္ ကြန္ပ်ဳတာ၊ ဖုန္း အစရွိတာေတြ မွာခ်င္ရင္ – အခု PC Show 2010 စ ေနၿပီ  – 10 June မွ ၁၃ June အထိ ပဲေနာ္-

ပစၥည္းေကာင္း ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳနဲ ့ေရာင္းတာေနာ္ –

ဘာမွာ ရမွန္းမသိရင္၊ ဘာ၀ယ္ ရမွန္းမသိရင္ -

ပစၥည္းမ်ားကို အုပ္စုအလုိက္ စုစုစည္းစည္း ေဖာ္ၿပထားၿပီး၊ တခုခ်င္းစီအတြက္ မွတ္ခ်က္ေလးေတြပါ ေရးေပးထားပါသည္။ အေသအခ်ာေလ့လာၿပီးမွ ၀ယ္ခ်င္ရင္ေတာ့ -ဒီမွာ အရင္ေလ့လာပါ။
http://www.digitalone.com.sg/guides/article/12059

ေစ်းႏွဳန္းေတြက ေန ့စဥ္ႏွင့္အမွ် ေၿပာင္းလဲေနသည္။ ေန ့စဥ္ေၿပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကုိ လူတုိးမခံရဘဲ သိလိုလွ်င္-
http://www.bootstrike.com/itfairsg/itshow2010/

ကဲ ေစ်းႏွုန္းလည္းသိၿပီ။ ပစၥည္းေတြ အေၾကာင္းလဲ သိၿပီ။

၀ယ္လုိတာ ၀ယ္လုိ ့ရၿပီ။
မွာလိုတာ မွာလို ့ရၿပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>