အကယ္၍မ်ား

ငါ့ေၿမ၊ ငါ့ေရက လွ်ပ္စစ္ ဘယ္သေဘာင့္သား ၀င္ခိုးသြားသလဲ။

သတင္းစာေတြထဲက လွ်ပ္စစ္ ကီလုိ၀ပ္ေတြ ဘယ္စာမတတ္၊ ေပမတတ္ အုတ္ၾကားၿမက္ေပါက္ ၀င္ေရးသြားသလဲ။

ငါ့မွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးေလး ၿမင္ရဖုိ ့ ဟာလီၾကယ္တံခြန္ကို ေစာင့္ရသလုိ – ေစာင့္ရ။

အကယ္၍မ်ား အခြင့္ရမယ္ ဆိုရင္

အျမင့္ဆံုးကိုတက္ .
အခ်စ္ဆံုးကိုဖက္ျပီး ..
အက်ယ္ဆံုး ၃ ခါ ေအာ္လုိက္မယ္ ..

မီး လာ ျပီ .. မီး လာ ျပီ … မီး လာ ျပီ ေဟ့

ငါ့ေအာ္သံ မၿပီးဆံုးခင္ မီးၿပန္မပ်က္ပါေစနဲ ့။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>