ၿပင္ဆင္ၿခင္း

Give me six hours to chop down a tree, and I will spend the first four hours sharpening the axe.
Abraham Lincoln

အလုပ္တစ္ခု အတြက္ ၿပင္ဆင္ခ်ိန္ဆိုတာ မရွိမၿဖစ္ အေရးၾကီးပါတယ္။
ရံုးအလုပ္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန ့တဓူ၀ အလုပ္ကိစၥေတြမွာလည္း ၿပင္ဆင္ခ်ိန္ဆိုတာ လိုအပ္တာပါပဲ။
ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အေမက အိပ္ယာမ၀င္ခင္မွာ အိပ္ယာၿပင္ဖို ့ ခဏခဏေၿပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ကလည္း ဒီအတုိင္း ၀င္၀င္အိပ္တယ္။
ညအိပ္ယာ၀င္တာကအစ ၿပင္ဆင္ဖို ့လို အပ္တယ္။
အိမ္သာတက္ရာမွာလည္း ေရရွိရဲ့လား။ တစ္ရွဴးရွိရဲ့လား။ တံခါး လံုၿခံဳရဲ့လား ၿပင္ဆင္ေလ့လာရပါတယ္။
အကယ္၍မ်ား မၿပင္ဆင္ မေလ့လာဘဲ အိမ္သာတတ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ကိုယ့္အၿပစ္နဲ ့ကိုယ္ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့တစ္ေတြမွာ ၿပင္ဆင္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေသးေသးေလး တစ္ခုခုိင္ၿမဲစြာရွိေနမယ္ဆုိရင္- အမွားအယြင္း၊ အလြဲအေခ်ာ္ေတြ
ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ထိန္းသိမ္းနိုင္မွာပါ။

အလုပ္တစ္ခုအတြက္ အခ်ိန္တစ္ခုေပးၿပီး  ၿပင္ဆင္ပါ။

One thought on “ၿပင္ဆင္ၿခင္း”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>