2010 အတာသၾကၤန္

 

2010 အတာသၾကၤန္ ကုိ ၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။
ၿမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၁ မွ ႏွစ္သစ္ ၁၃၇၂ သို႕ေျပာင္းေရြ႕ေတာ႕မည္။

တမာၻတ၀ွမ္း လႊးမ္ၿခံဳထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး – ရႊင္းလန္းခ်မ္းေၿမ့ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း

ေကာင္းေသာအရာမ်ားစြာကို ၾကိဳဆို လက္ခံနိုင္ဖို ့ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားအားလံုးကို ေၿပာင္စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာလိုက္ၾကပါစို ့လား-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>