Myanmar Unicode Font အေတြ ့အၾကံဳ

ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ ကြ်န္ေတာ္ စခန္းသြားေနတာနွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ေဇာ္ဂ်ီကို အသံုးျပဳတာ အေတာ္ကို အဆင္ေျပပါတယ္။ လြယ္ကူတယ္။ ျမင္ရတာ လွပတယ္။ အခမဲ့ လည္းေပးတယ္။ ဒီေတာ့ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား (Windows, Linux, Mac , iPhone, Windows Mobile) မွာ ေဇာ္ဂ်ီကိုေတြ ့နိုင္၊ ျမင္နိုင္၊အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ခြ်က္ယြင္းခ်က္ရွိတယ္ဆို ေထာက္ျပတာေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ တိုးတိုးလာေနတာပါပဲ။
ေဇာ္ဂ်ီကို သံုးစြဲတဲ့အခါ -စာလံုးေတြသိမ္းထားတာ သက္မွတ္ထားတဲ့ Unicode နဲ ့မဟုတ္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပႆနာရွိလာနိုင္တယ္လို ့ တတ္သိနားလည္တဲ့သူေတြက ေထာက္ျပတာလည္း တိုးတိုးလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ –

ေဇာ္ဂ်ီရဲ့ေျခလွမ္းအစ
အေစာပိုင္းကာလမ်ားဆီမွာ Unicode Font သံုးရတာ လံုး၀ အဆင္မေျပပါဘူး။ အရမ္းလည္းခက္ခဲပါတယ္။ ဒါနဲ ့ဘယ္သူမွ Unicode Font ကိုမသံုးခ်င္ေတာ့ပဲ
ေဇာ္ဂ်ီကိုေျပာင္းသံုးလာပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီသည္ install လုပ္ရတာ ရႈပ္ေထြးမႈမရွိဘူး။ သံုးရတာ အဆင္ေျပပါသည္။ ျမန္မာစာကို လြတ္လပ္စြာရိုက္နိုင္တယ္။
သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာအထဲမွာ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာ စိတ္မဝင္စားဘဲ ။ သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ဘယ္လိုလြယ္ကူစြာသံုးရမလဲပဲဆိုတာကိုပဲ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ဒီလုိနဲ ့ ၿမန္မာတုိင္းလုိလုိ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာပါေတာ့တယ္။ သံုးရတာလြယ္သလို သူ ့မွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ‘မိ’လို ့ရိုက္ရာမွာ လံုးၾကီးတင္ နွစ္ခါရိုက္မိတာမ်ိဳးခဏခဏျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္လည္း ေဇာ္ဂ်ီက ဘာမွမျပင္ေပးပါဘူး။ ဒီလုိ အမွားေတြကို ၿပဳၿပင္ေပးၿခင္းမရွိတာအၿပင္ -တၿခားခၽြက္ယြင္းခ်က္ေတြရွိေနပါေသးတယ္။

Unicode Font ဆိုတာ
တေန ့ကြ်န္ေတာ္ Ubuntu 9 ကို သြင္းလိုက္ေတာ့ မထင္မွတ္ဘဲ keyboard မွာ burmese keyborad ကိုေတြ ့လိုက္တယ္။ စိတ္ဝင္စားတာနဲ ့ install လုပ္လိုက္တယ္။
ေနာက္ font ကိုတင္လိုက္ေတာ့ ပိေတာက္ (padauk font) တက္လာတယ္။ http://my.wikipedia.org/ ကိုျကည့္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာလိုတန္းျမင္ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။ Unicode ဆိုတာကို ဒီလိုပါလား။ Unicode ရဲ့သေဘာက အမ်ားလက္ခံထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ပါပဲ။ Unicode ဆိုတာ font
မဟုတ္ပါဘူး ။ Unicode Standard နဲ ့ Unicode Font ကို ခြဲၿခားနုိင္ဖုိ ့လိုပါတယ္။ Padauk, Myanmar3, ျမေစတီ -ဒါေတြဟာ Unicode စံနဲ ့ထည္ေဆာက္ထားတဲ့ Font ေတြပါ။ Unicode သတ္မွတ္ခ်က္နဲ ့ ဖန္တီးထားတဲ့ စာမ်က္နွာတိုင္းကို ကြန္ပ်ဳတာ (Windows,Linux. Mac) တိုင္းမွာ ဖတ္နိုင္တယ္( အခုေတာ့မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာပါ။) ျမန္မာျပည္က Padauk နဲ ့ ေရးထားတဲ့ စာမ်က္နွာကို တရုတ္ျပည္ကလူက Myanmar3 နဲ ့ ဖတ္္လည္း ရေနမွာပါ။

ဒီထက္ပိုျပီး အေသးစိတ္ေရးရရင္- ဘယ္သူေရးေရး။ ဘယ္ကြန္ပ်ဴတာကေန ဖန္တီးသည္ျဖစ္ေစ – သတ္မွတ္ခ်က္တခုတည္းနဲ ့သိမ္းထားေတာ့ search လုပ္တဲ့ေနရာ ပိုေသခ်ာသြားတယ္၊ လြဲေခ်ာ္မႈေတြနည္းသြားတယ္။ လူေတြက အမွားေတြကို ထိန္းခ်ုပ္ေပးထားတယ္။ ဥပမာ
‘မိ’ လို ့ရိုက္တဲ့ေနရာမွာ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ဆို လံုးၾကီးတင္ခဏခဏျဖစ္တတ္ပါတယ္။Unicode Font ေတြမွာ ဒီလိုအမွားေတြကို အလုိအေလ်ာက္ ၿပဳၿပင္ေပးပါတယ္။ဒီေတာ့ အမွားအယြင္းနည္းသြားပါတယ္။
ေဇာ္ဂ်ီ မွာ ရရစ္  အၾကီးလည္းရွိတယ္ အေသးလည္းရွိတယ္။ Unicode Font မွာ ရရစ္ တစ္ခုတည္းပါ။Unicode Font မွာ အကၡရာတစ္လံုးစီအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိပါေသးတယ္။

ဒီဆို Unicode Font ကို ဘာလို ့အသံုးနည္းတာလဲ-
အေစာပိုင္း Unicode Font ေတြက Install လုပ္ရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ အဆင့္ေတြ အမ်ားၾကီး Install လုပ္ျပီးေတာ့လည္း အသံုးျပဳရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါနဲ ့ဘယ္သူမွ Unicode Font ေတြကို မသံုးေတာ့ပဲ လြယ္ကူတဲ့ ေဇာ္ဂ်ီကို ပဲ အသံုးမ်ားခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ Unicode Font Installer ေတြအမ်ားၾကီးထြက္လာပါျပီ။ ပိုျပီးလည္း လြယ္ကူလာပါတယ္။

Win Myanmar 5
သူ့က ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္နဲ ့အတူတူပါပဲ။ ျမန္မာ၊ English ေျပာင္းခ်င္ရင္ F8 နဲ ့ေျပာင္းရပါတယ္။ Myanmar3 ထက္သူ့က သံုးရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခမဲ့ ေတာ့ အကုန္လံုးမေပးပါဘူး။ အခမဲ့ version လည္းရွိသလို။ ဝယ္ယူရမယ့္ version လည္း ရွိပါတယ္တဲ့။ အခုထိေတာ့ဝယ္ယူရမယ့္ version မထြက္ေသးပါဘူး။ အခုထိေတာ့ Windows7, Linux, Mac မွာ သံုးလို ့မရေသးပါဘူးတဲ့။
ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တျခား အခမဲ့ Unicode Font ေတြကိုသံုးၾကည့္ပါတယ္။

Padauk (ပိေတာက္) (အခမဲ့)
သူကို Myanmar3 ထက္သူ့ကို ပိုၾကိဳက္တယ္။ Install လုပ္တာလည္း သိပ္မခက္ခဲဘူး။ ျမန္မာစာ၊ English ကုိ Ctrl+ Shift နဲ ့ေျပာင္းလို့ရတယ္။ သူက ျမန္မာစာကို ပံုမုန္ေရးသလိုမ်ိုး ရိုက္ရတယ္။ ဥပမာ – ‘ျမန္’ ကို မ +ျ  လို ့ရိုက္ရတယ္။ ျပကၡဒိန္ ကို- ပ +ျ  + က+ခ +` (tide key)+ဒ+  ိ+န+ ္ – လို ့ရိုက္ရတယ္။
Win Myanmar နဲ ့ေဇာ္ဂ်ီကေတာ့ အရင္လာအရင္ရိုက္ပဲ- ‘ျမန္’ ကို ျ  +မ။

က်န္တာေတြေတာ့ ဆက္မစမ္းေတာ့ဘူး။ ဒီေလာက္နဲ ့ေတာ္ေတာ္လံုေလာက္ပါျပီ။
တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ စနစ္တက်ရွိေသာ Unicode Font ေတြလည္း ထြက္ရွိလာပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေတြလည္း ဒီအေျပာင္းအလဲနဲ ့အတူ ျပဳျပင္စရာရွိတာ ျပဳျပင္နိုင္ဖို ့ဒီလို အခ်ိန္ေပးေလ့လာခဲ့တာပါ။

ဒီေလ့လာမႈတစ္ေလွ်ာက္ အားလံုးကို Unicode Font နဲ့ ရိုက္သားမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါတယ္။ သို့ေပျငားလည္း blog ေပၚတင္တဲ့အခါေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ေျပာင္းျပီးတင္ရပါတယ္။
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကြ်န္ေတာ့္ blog သည္ ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့တည္ေဆာက္ထားလို ့ပါပဲ။  တခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ ေဇာ္ဂ်ီ။ တခ်ိဳ ့ေနရာေတြမွာ Unicode Font လုပ္လို ့မရပါဘူး။
အားလံုးကို ေဇာ္ဂ်ီမွ Unicode ကိုေျပာင္းဖို ့  ကြ်န္ေတာ္အခုေလာေလာဆယ္ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး။ ေလ့လာစရာ ျပင္ဆင္စရာေတြရွိပါ​ေသးတယ္။

One thought on “Myanmar Unicode Font အေတြ ့အၾကံဳ”

 1. ကၽြန္ေတာ္လည္း unicode သံုးခ်င္ပါတယ္ ubuntu ပဲသံုးလာတာဆိုေတာ့ ပိေတာက္က အလြယ္ဆံုးျဖစ္မွာပါ..
  တစ္ခုသိခ်င္တာက အကို/အမ က ပိေတာက္သံုးဘူးတယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ပိေတာက္ လက္ကြက္ေလး ျပေပးပါ့လား
  ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ေတာ့မတူဘူးထင္တယ္
  ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါသြင္းတုန္းကလည္း ဟထုိး ရွာမေတြ႔တာနဲ႔ပဲ ေဇာ္ဂ်ီဆီျပန္ေရာက္သြားတယ္
  ဖိုရမ္ေတြကလည္း ေဇာ္ဂ်ီပါဖတ္လုိ႔ရေအာင္ျပန္ျပင္လုိက္ၾကတာကုိး .. ^^
  ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ပိေတာက္ရဲ႕ လက္ကြက္ေလးတင္ေပးပါ့လား..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>