ဘာၿဖစ္လုိ ့ ………

ဘာၿဖစ္လုိ ့ Diary ေရးပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ တန္းဖိုးရွိတဲ့ ေနရက္တစ္ရက္ကို မေပ်ာက္ခ်င္လုိ ့၊ မေဖ်ာက္ခ်င္လို ့။

ကၽြန္ေတာ္တို ့ ၿဖတ္သန္းခဲတဲ့ ေနရက္တရက္မွာ အၿဖစ္အပ်က္ေတြ တစ္ခုမက ရွိခဲ့တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာလည္းပါတယ္။ ၀မ္းနည္းစရာလည္းပါတယ္။ ေအာင္ၿမင္မွုလည္းပါတယ္။ က်ရံွဳးမူေတြလည္းပါတယ္။
ဘာေတြပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ ့ပတ္သတ္ခဲ့တဲ့ အရာေတြပါပဲ။ ဒီေန ့မွာအေကာင္းေတြ ရွိခဲ့ရင္ မနက္ၿဖန္မွာ ပိုေကာင္းေအာင္ က်ိဳးစားဖို  ့ကၽြန္ေတာ္တို ့ မွတ္သားထားရမယ္။ ဒီေန ့မွာ အဆိုးေတြရွိခဲ့လည္း သင္ခန္းစာယူဖို ့မနက္ၿဖန္မွာ ဒီလို အဆိုးမ်ိဳး ထပ္မၿဖစ္ေအာင္၊ ထပ္မရွိေအာင္ မွတ္သားထားရမယ္။

Diary ဆိုတာ မိမိဖတ္ဖုိ ့ပဲ ၊ ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆိုး မိမိအေၾကာင္းပဲ၊
ေန ့ရက္တစ္ရက္ကို တန္ဖိုးထားတယ္။ ေန ့ရက္တစ္ရက္ကို မေပ်ာက္ဆံုးခ်င္ဘူးဆိုရင္ – Diary ကို ေရးသားပါ။

One thought on “ဘာၿဖစ္လုိ ့ ………”

  1. ေန႔ရက္ေတြကေတာ့ တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မဟာ အိမ္ေထာင္က်ျပီးကတည္းက ေန႔တိုင္း တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းနဲ႔ ၀မ္းနည္းေနရတဲ့အတြက္ အဲဒီအေၾကာင္းေတြကုိ Diary ထဲမွာ ခ်ေရးမိတယ္။ ကြန္ျပဴတာထဲမွာ သိမ္းထားမိတယ္။ ျပန္ဖတ္တဲ့အခါ ထပ္ျပီး ၀မ္းနည္းရတယ္။ ကၽြန္မ ေန႔ရက္ေတြကို တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ၀မ္းနည္းေနရတဲ့အဲဒီေန႔ရက္ေတြကို ေပ်ာက္ဆံုးခ်င္မိတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>