ကြန္ပ်ဴတာ အေရွ ့မွာ ၾကာရွည္စြာ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ

ေမး ။ကြန္ပ်ဴတာ အေရွ ့မွာ ၾကာရွည္စြာ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ မ်က္လံုးေတြ ေညာင္းလာတတ္ပါတယ္။ မ်က္လံုးေတြမႈန္၀ါးလာတတ္တယ္။ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

ေၿဖ ။ ကြန္ပ်ဴတာမွန္သားၿပင္မွ မ်က္လံုးခြာၿပီးတိုင္း မ်က္ေတာင္ခပ္ေပးပါ။
အနည္းဆံုး(၁၀)မိနစ္တစ္ၾကိမ္မ်က္စိအေညာင္းေၿဖပါ။
အဲဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာလမ္းထေလွ်ာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ အေ၀းရွိ ၿမက္ခင္းစိမ္းစိမ္း(သို ့)သစ္ရြက္စိမ္းစိမ္းကို စိတ္ရႊန္းလန္းအပန္းေၿပေအာင္ ၾကည့္ေပးပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>