(၂)ႏွစ္ၿပည့္ စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္

၂၀၀၈ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၄ ရက္မွ စတင္ခဲ့တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခု စီဆင္းခဲ့တာ (၂) ၿပည့္ခဲ့ပါၿပီ။

တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆိုင္ ဒီေန ့(၂၀၁၀၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၄ ရက္) ၊ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကို ကူးေၿပာင္းတဲ့ ပထမဆံုးေန ့ လည္းၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ့လက္တြဲေဖာ္- သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လည္း လက္ရွိ လုပ္ငန္း အေၿခအေနကေန ပိုမို ေကာင္းမြန္ၿပည့္စံုတဲ့ အေၿခအေနကို ဖန္တီးနိုင္ဖုိ ့ အေၿပာင္းအလဲတစ္ခုကို မၾကာခင္မွာ စတင္ေတာ့မွာပါ။ သူရဲ့ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မွဳ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚေစတနာထားရွိမွဳ ေတြေၾကာင့္ သူရဲ့ အသစ္သစ္ေသာ လုပ္ငန္းတို ့ေခ်ာေမြ ့ေအာင္ၿမင္ပါေစလို ့- ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္က ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို ့ၿမန္မာၿပည္မွာလည္း ေရ၊မီး စံုညီစြာထြန္းလင္းၿပည့္စံုၿပီး၊ စီပြားဥစၥာ တိုးပြားပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

၂၀၁၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၄ ရက္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>