ေကာင္မေလးကို ခ်စ္တယ္


ေႏြဦးေလေျပ
ရင္ကိုတိုးေ၀ွ႔
သစ္ရြက္ေၾကြေစ
ရြက္ႏုေ၀ေလ။ ။

ငါသည္ျမတ္နဳိး
ရင္ကိုတိုးလွည့္
ေလေျပတစ္ခ်က္
နင္နမ္းရိႈက္ခဲ့
အဆံုးမဲ့ေလ
အိပ္မက္ရွည္သည့္
ေႏြည။ ။

မိုးရြာသြန္းၿဖိဳး
ရင္တကိုယ္မိုး
စာဆိုတင္လွ်က္
ကဗ်ာစပ္သည္။ ။

ခ်စ္မိမိုး၏
အဆင္းေခၽြရံ
ဒီညယံ၌
ငါ့အိပ္မက္နား
တြဲလဲခိုသည့္
မိုးည။ ။

ေအးခါေဆာင္းရိပ္
ေႏြးေႏြးထိပ္ဖ်ာ
လမင္းသာသည္။ ။

သူသည္ဘယ္သို႔
ဦးညြတ္ခစား
ေခၽြရံၾကယ္ႏွင့္
၀င္းလို႔လာသည္
ခဏသာစဥ္
ငါ့အိပ္မက္သည့္
ေဆာင္းည။ ။

ထိုေႏြမိုးေဆာင္း
ဘယ္လိုေျပာင္းလဲ
မေဟာင္းရက္ေတြ
ေန႔စဥ္ညတိုင္
ရိပ္တို႔ထင္သည့္
ႏွလံုးအိမ္တြင္
ေမွ်ာ္လင့္ရနဳိး
ေစာင့္ရနဳိးႏွင့္
ခ်စ္ေနရသည္
ေကာင္မေလးေရ။ ။

သားၿဖိဳး

ကိုသားၿဖိဳး ရဲ့လက္ရာတစ္ခုပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>