၃၆၅

၃၆၅

ရာသီစက္၀န္း
တခါေက်ာ့လည္း
ကုန္ဆုံးခ်ိန္မ်ား
တခါမက
ဆယ္ရာေထာင္ဟု
မွတ္ထင္မိ၏. . .

အလြမ္းအေမာ
ရင္၀ယ္သိမ့္သိမ့္
အစဥ္ျငိ၏. . .

ႏွစ္ကိုယ္ဆုံစည္း
အတူေနေရး
အျမဲေတြးကာ
လက္ခ်ဳိးေရရင္း
အခ်စ္အလြမ္း
ေ၀ဒနာတို ့
ရင္မွာပိုက္ေထြး
ေစာင့္စားရင္းျဖင့္
ေမာင္ . . .

လြမ္းရက္ (၃၆၅) ျပည့္ျပီကြယ္ . . .

သိမ့္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>