ဘာၿဖစ္လုိ ့ -

ကြန္ပ်ဳတာဆိုင္ေတြမွာ laptop ေတြကို ခင္းက်င္းၿပသထားတဲ့အခါ ဘာၿဖစ္လုိ ့ battery ၿဖဳတ္ထားတာလဲ -

ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိတယ္ ကြန္ပ်ဳတာဆိုင္ေတြမွာ laptop ေတြကို ခင္းက်င္းၿပသထားတဲ့အခါ battery ကို ၿဖဳတ္ထားတတ္တယ္ ။ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆုိင္တုိင္းလုိလုိပါပဲ။ တခုခုေတာ့ အေၾကာင္းရွိရမယ္ – ကၽြန္ေတာ္ ဆိုင္ကလူေတြကို ေမးၾကည့္မိတယ္- တခ်ိဳ  ့ကလည္း ၿဖဴတ္ခိုင္းထားလုိ ့ တဲ့။

ေနာက္ စံုစမ္းၾကည့္မိေတာ့ – battery ရဲ  ့ သက္တမ္းကို ေခၽြတာခ်င္လို တဲ့ ။ laptop မွာ အမ်ားဆံုးနဲ ့ ၊ အၿမန္ဆံုးပ်က္တာ battery ပါပဲ။ ပံုမွန္ ၁ ႏွစ္ခြဲကေန ၂ ႏွစ္ထဲ အထိ ၀င္လာၿပီးဆိုရင္ battery ကို သံုးစြဲနုိင္တဲ့ အခ်ိန္ တၿဖည္းၿဖည္းေလ်ာ ့နည္းလာတယ္။ ၀ယ္၀ယ္ခ်င္းမွာ battery ကို ၄ နာရီ သံုးလို ့၇တယ္ဆိုရင္ ေနာက္ သံုးရင္းသံုးရင္း ၃ နာရီ ေနာက္ ၁ နာ၇ီ။ ေနာက္ ၁၀ မိနစ္ ၿဖစ္သြားေရာ။

ဒါေၾကာင့္ ဆုိင္ေတြမွာ မေရာင္းရခင္မွာ battery ကို လံုး၀ ထည့္မထားပါဘူး ။ battery သက္တမ္း ေလ်ာ့နည္းမွာစိုးလို ့ပါ။

ဒီလိုပါပဲ မိမိလက္ထဲမွာ battery သက္တမ္းကို ထိမ္းသိမ္းထားခ်င္ရင္ – အိမ္မွာ သံုးတဲ့အခါ battery ကို ၿဖဳတ္ထားပါ။ အၿပင္သြားတဲ့အခါမွ battery ကို တပ္သံုးပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>