စကၤာပူမွ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား

စကၤာပူမွ ၿမန္မာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား – ရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ အမိေၿမၿပန္မယ္။ တၿခားေနရာေတြကို အလည္အပတ္ခရီးထြက္မယ္။ ရံုးပိတ္ရက္ေတြကို ဘယ္လို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးၿပဳမလဲ။

အခြင့္အေရးကို လက္လြက္မခံပါနဲ ့ ။ အခုကတည္းက ၾကိဳတင္ စီစဥ္လုိ ့ရေအာင္ ဒီ ဇယားေလးကို မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>