တက္သိပညာရွင္ေတြ အတြက္ ေနလို ့ေပ်ာ္ေသာ နုိင္ငံ ၁၀ ခု။

အသိဥာဏ္ခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ (knowledge age) မွာ တက္သိပညာရွင္မ်ားသည္ တိုင္းၿပည္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး၊ဖြံၿဖိဳးေရး အတြက္ အေရးပါေသာ အင္အားတစ္ရပ္လို ့ အားလံုးက လက္ခံထားလွ်က္ရွိရာ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသတုိ ့သည္ တက္သိပညာရွင္တို ့ အတြက္ ေနလို ့၊ အေၿခခ်ိလို ့ အေကာင္းဆံုးလဲလို ့ေလ့လာမွုၿပဳခဲ့သည္။

HSBC Bank International မွ ကမကထၿပ၍ FreshMinds research company တို ့မွ ၂၀၀၉ ခု ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ မွ ဧၿပီအတြင္း တတ္သိပညာရွင္ ၃၁၀၀ ကို ေမးၿမန္းစံုစမ္းၿပီး ဤ စစ္တမ္းကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

စံုစမ္းေလ့လာ ေမးၿမန္းမွဳမ်ားတြင္

  1. Food
  2. Entertainment
  3. Transportation
  4. Health care
  5. Finances
  6. Education
  7. Ability to make friends

စသည္ၿဖင့္ က႑ ၂၃ ခြဲကာ ေလ့လာ ခဲ့ပါသည္။

အေရွ ့အလယ္ပိုင္း ေဒသက ကၽြန္းနိုင္ငံေလးၿဖစ္ေသာ Bahrain သည္ ပထမေနရာမွ ဗိုလ္စြဲသြားခဲ့သည္။ေ၇ပတ္လည္၀ိုင္းေနေသာ ကၽြန္းနုိင္ငံေလးသည္ 741 sq km က်ယ္၀န္းၿပီး အေနာက္ဘက္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ ကာတာနိုင္ငံတို ့အၾကားတြင္ တည္ရွိေနသည္။

ဒီလိုမထင္မရွား ကၽြန္းနုိင္ငံေလးသည္ ကမာၻတတ္သိပညာရွင္မ်ားကို ဘယ္လိုမ်ား ဆြဲေဆာင္ထားသလဲ ေလ့လာခဲ့ရာ – လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပညာရွင္မ်ား အၿပင္ သူတို ့၏ မိသားစု၀င္မ်ား အတြက္ပါ ေနထုိင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊ လွုမူေရး ႑မ်ားကို ၿပည့္စံုစြာ ၿဖည့္ဆည္းေပးထားၿခင္းသည္ အဓိက အခ်က္ၿဖစ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရွိခဲ့ရသည္။ မိသားစုႏွင့္ပါ အတူတူ ေနထိုင္နုိင္ၿခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္သူအမ်ားစုမွာ ေက်နပ္ေနၾကသည္။

ယမန္ႏွစ္က ပထမေနရာရခဲ့ေသာ္ ကေနဒါ နုိင္ငံသည္ ဒီႏွစ္တြင္ ဒုတိယေနရာတြင္ ေနရယူထားသည္။ ၾသစေၾတးယား၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား နုိင္ငံတုိ ့သည္ နိုင္ငံၿခားသား ပညာရွင္၊ သူတို ့၏ မိသာစု၀င္မ်ား အတူတကြ အေၿခခ် နိုင္ရန္ လြယ္ကူေသာ၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး လြယ္ကူေသာ ေကာင္းသတင္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ နုိင္ငံၿခားသားမ်ား အၾကိဳက္ နုိင္ငံမ်ား အၿဖစ္ ထင္ရွားလွ်က္ရွိေနသည္။

ဘယ္ေနရာ မွာ အလုပ္လုပ္ရသည္ၿဖစ္ေစ နုိင္ငံၿခားသားပညာရွင္မ်ား ၊သာမန္ အလုပ္သမား မ်ားသည္ ေနရာထိုင္ခင္း ရရွိမွု လြယ္ကူၿခင္း၊ ၀င္ေငြ ႏွင့္ထြက္ေငြ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမွုရွိၿခင္း၊ မိသားစု၀င္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအဆင့္အတန္း ေကာင္းမြန္ၿခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေလးထား စဥ္းစားၾကသည္။

source :

http://www.forbes.com/2009/11/30/worlds-friendliest-countries-lifestyle-travel-canada-bahrain-hsbc-chart.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>