Category Archives: ၿမန္မာ့မွတ္တမ္း

ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕

ယေန႕သည္ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတုိ႕၏ ေန႕ထူးေန႕ျ့မတ္ျဖစ္သည့္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကဆုန္လျပည့္ေန႕ေရာက္တိုင္း ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံ ႏွင့္အ၀န္း ဆင္ယင္က်င္းပေလ့႐ွိပါသည္။ ေစတီ ပုထိုး ေက်ာင္းကန္အသီးသီး႐ွိ ေဗာဓိ (ေညာင္) ပင္တို႕၌ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ပြင့္ေတာ္မူရာ သစ္ပင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပရိေဘာဂေစတီအျဖစ္ ရည္ေမွ်ာ္ကာ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေပါင္းတို႕၏ ထူးျခားေသာေန႕ျမတ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္၏ ထူးျခားခ်က္ၾကီးေလးခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေပတည္း။ ဗ်ာဒိတ္၊ ဖြာျမင္၊ ေဗာဓိပင္ စံ၀င္နိဗၺာန္နန္း ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း ဘုရားေလာင္း သုေမဓာ႐ွင္ရေသ့ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ေတာ္ထံ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္ ဟု ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႕ျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ သစၥာေလးပါးတရားကို သိျမင္ေတာ္မူ၍ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္း၊ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူေသာေန႕ ျဖစ္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ဤကဆုန္လျပည့္ေန႕ကို ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕ ဟု ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ေ႐ွးေ႐ွးဘုရား႐ွင္မ်ားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေ၀ႆဘူ၊ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂံု၊ ကႆပ ဘုရား႐ွင္ တို႕သည္ အင္ၾကင္းပင္၊ ကကၠိဳပင္၊ ေရသဖန္းပင္၊ ပေညာင္ပင္ တို႕၌ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကေပသည္။ ေဂါတမဘုရား႐ွင္သည္ ေညာင္ဗုဒၶေဟ ေခၚ ေညာင္နီပင္ရင္း၌ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထိုဗုဒၶေဟပင္ သည္ ေဂါတမဘုရား႐ွင္၏ သာသနာေတာ္၌ ေဗာဓိပင္မည္ ခဲ့ေပသည္။ ေဗာဓိပင္သည္ ေစတီသံုးမ်ိဳးအနက္ ပရိေဘာဂေစတီပင္ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤပရိေဘာဂေစတီမည္ေသာ ေဗာဓိ (ေညာင္)ပင္၌ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းၾကျခင္းပင္ျဖစ္၏။
ေညာင္ေရသြန္းပြဲမ်ားကို နံနက္မိုးေသာက္ အလင္းေရာက္သည္ႏွင့္ ေဗာဓိပင္ရင္းတို႔၌ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္ အား အာ႐ံုျပဳလ်က္ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆြမ္း၊ ဆီမီး၊ အေမႊးနံ႔သာတို႕ ကပ္လွဴပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ တစ္ေနကုန္ မိုးလင္းမွ မိုးခ်ဳပ္ ေညာင္ေရသြန္းၾကသည္။ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းပူေဇာ္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ လာေရာက္သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ေလ့႐ွိၾကသည္။
ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းပူေဇာ္ရာတြင္ ဇေယာဟိဗုဒၶႆသိရီမေတာအယံ စေသာ ဂါထာေတာ္ကို ႐ြတ္ဆိုၾက၍ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ေလ့႐ွိၾကသည္။ ဂါထာေတာ္၏ အနက္မွာ ဤပြဲေတာ္သည္ ဗုဒၶဘုရား ႐ွင္ေတာ္ျမတ္၏ ေအာင္ပြဲသဘင္ေတာ္လည္းျဖစ္၏။ ယုတ္မာမိုက္ကန္းေသာ မာရ္နတ္၏ ႐ံႈးပြဲ ေပတည္း။ ဤသို႕ မာရ္နတ္သားကို ေအာင္ပြဲခံရသည့္ ဤကဆုန္လျပည့္ေန႕တြင္ နတ္၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ျဗဟၼာအေပါင္းတို႕သည္ မာရ္နတ္အား႐ံႈးသြားၿပီ၊ ဘုရားေလာင္းေတာ္ ႏိုင္သြားၿပီ ေအာင္ပြဲပူေဇာ္မႈကို ငါတို႕ျပဳၾကေပမည္ ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ ေဆာင္ကုန္၏။ ထိုေန႕သည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕လည္း ျဖစ္၏။
သို႕ျဖစ္ရာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႕အေနျဖင့္ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶ၀င္ သမိုင္းမွတ္တိုင္စိုက္ထူခဲ့ေသာ ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ ထူးျခားခ်က္မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ေနသည့္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕သို႕ က်ေရာက္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ပရိေဘာဂေစတီထိုက္ေသာ ေဗာဓိပင္ကို ေရ၊ နံ႕သာရည္ စသည္တို႕ျဖင့္ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ျခင္း၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ားကို အေနကဇာတင္ဗုဒၶအဘိေသကမဂၤလာသဘင္မ်ား ဆင္ယင္က်င္းပၾကျခင္း၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ား သို႕ သြားေရာက္ၾကၿပီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း စသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစုတို႕ကို စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ၾကည္လင္စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္မွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႕သ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

အသက္ႀကီးေတာ့ ေၾကာက္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခြန္းတည္း ေျပာပါ့မယ္။

အသက္ႀကီးေတာ့ ေၾကာက္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခြန္းတည္း ေျပာပါ့မယ္။
ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံမွာ ေရကာတာ ေဆာက္မယ့္ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္လုံး၀ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္ (မိုးေလ၀သ ပညာရွင္)

‘Save the Irrawaddy’ ေဟာေျပာပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ေၿပာခဲ့ေသာ စကားကို ဆက္ေလ့လာရေအာင္ -

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း နာဂစ္မုန္တိုင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္နဲ႔ ၃ ရက္မွာျဖစ္ခဲ့တယ္။ လူေပါင္း ၁၃၈၀၀၀ ေသတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ထုတ္ျပန္တယ္။ အသားတင္ အရပ္ရပ္ ပ်က္ စီးမႈတန္ဖိုး ၁၁ ဒသမ ၈ ထရီ လီယံရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကမၻာ မွာ အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံး မုန္တုိင္းေတြ စာရင္းတင္ထားတဲ့အထဲမွာ နာဂစ္မုန္တုိင္း မတိုင္ခင္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီစာရင္း နား ကပ္ေတာင္ မကပ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ျဖစ္တဲ့အခါ၊ လူ ၁၃၈၀၀၀ ေသတဲ့အခါ နာဂစ္ဟာ နံပါတ္ ၈ ေနရာက ၀င္သြားပါ တယ္။

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေသတာမ်ားတာေတြ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွာ လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၀င္တဲ့မုန္တုိင္းမွာ မုန္တိုင္းဒီေရတက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ေဒသခံေတြက သိၾကေပမယ့္ မုန္တိုင္းဒီေရက အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ တယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလိမၼာခဲ့ၾကပါဘူး။

ဒီေန႔ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ေတြ႕ျပန္ၿပီ။ ဒါကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္။ ျမစ္ကို ေရကာတာ ေဆာက္မယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ ဖုိ႔၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ၀င္ေငြရဖို႔ လုပ္မယ္။ ဒါေတြရဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေပးဆပ္ေနရသလဲ ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ေနရာသစ္ရွာတဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ေတြ႕သြားတာပါ။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ယန္စီျမစ္ဟာ အရွည္ဆုံးျမစ္ပါ။ ကမၻာ့အံ့ၾသဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆို ယန္စီျမစ္ဟာ ကမၻာမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မယ့္ အေမြအႏွစ္ ၁၀ ခုထဲမွာ ပါေန ပါတယ္။
ေနာက္ဆိုရင္ ၁၀ ခုကေန ၁၁ ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။အဲဒီတစ္ ခုကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းဟာ လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာ မုိးနည္း ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကုိ ေရပိတ္ထားရင္ ဆည္မွာလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရမရရင္ ေရကိုယူထားမွာပဲ။ ျမစ္မွာ ေရစီး နည္းသြားမယ္။ ျမစ္က်ဥ္းလာမယ္။ ျမစ္တိမ္လာမယ္။ ကမ္းပါးေတြကလည္း ၾကာေတာ့ မာခဲသြားႏုိင္ပါတယ္။

ဦးထြန္းလြင္ ကို စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္နွင့္ ဧရာ၀တီၿမစ္ကိုခ်စ္သူမ်ားအားလံုးက ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ မ်က္စိေရွ ့မွာတင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ မလိမၼာခဲ့လုိ ့၊ အမုိက္ေမွာင္ရဲ့ ေက်းကြ်န္ၿဖစ္ခဲ့လုိ ့နာဂစ္မွာ လူေပါင္း သိန္းခ်ီေသေၾက ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။
အသိပညာရွင္ေတြ၊ အတက္ပညာရွင္ ေတြ – မလိမၼာခဲ့လုိ ့၊ အမုိက္ေမွာင္ရဲ့ ေက်းကြ်န္ၿဖစ္ခဲ့လုိ ့ပါ။

ေသဆံုးသြားၿပီးရင္ ဘယ္အရာမွ၊ ဘယ္သူမွ ၿပန္ရွင္မလာေတာ့ပါဘူး။
မေသဆံုးခင္မွာ မေသဆံုးနုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ရမွာ လူသားတုိ ့၏ တာ၀န္ပါပဲ။
တစ္လုပ္စားဖူး သူ ့ေက်းဇူးတဲ့။  မေသဆံုးခင္မွာ ေက်းဇူးဆပ္ဖုိ ့ လုိအပ္ေနပါၿပီ။

စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္

ၿမန္မာတို ့၏ ဧရာ၀တီၿမစ္

ဧရာ၀တီၿမစ္သည္ ၿမန္မာနုိင္ငံ တစ္နုိင္ငံတည္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ၿမန္မာ တုိ ့ရဲ့ ဧရာ၀တီ။

ဘိုးဘြားဘီဘင္ လက္ထက္ကတည္းက လွပစြာ စီဆင္းေနေသာ ဧရာ၀တီၿမစ္ –

ေနာက္ေရာက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြႏွလံုးသားထဲမွာ ဧရာ၀တီၿမစ္ လွပစြာ စီးဆင္းနုိင္ဖုိ ့ –

01: ၿမင့္မိုးေအာင္ ၏ တင္ၿပခ်က္


download link

02: ထူးအိမ္သင္ႏွင့္ ဂီတမိတ္


download link

03 ၿမင့္မိုးေအာင္၏ တင္ၿပခ်က္


download link

04: ေဇာ္၀င္းထြ​​ဋ္ (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကမ္းေၿခ)


download link

05:  ၿမင့္မိုးေအာင္၏ တင္ၿပခ်က္


download link

06 : ေလးၿဖဴ ( သက္ရွိၿမစ္)


download link

ဧရာ၀တီရဲ့ အနာဂါတ္ လွပပါေစသား
စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္မွ ဆုေတာင္းေပးလွ်က္

ဧရာ၀တီအေၾကာင္းေျပာၾကရေအာင္

“ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာျပႆနာ အလုံးစုံကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ အားလုံး ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္
ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္း ႏုိင္ၾက ပါမည္” (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)

 

ျမစ္ျပင္ကေဒါသမရွိ
ပကတိ ေအးခ်မ္းသာယာသည္
ခ်စ္စြာေသာ ဧရာ၀တီ။ (ဒဂံုတာရာ)

 

ဧရာ၀တီဆိုတဲ့စကားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည့္ျပည့္၀၀ နားလည္ခံစားႏိုင္မႈမ႐ွိခဲ့ရင္
ကိုယ္က်ိဳး႐ွာမႈေတြ အတၱႀကီးမႈေတြနဲ႕ ဧရာ၀တီရဲ႕ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကို
ဖန္တီးမိၾကမွာပါပဲ။ (ျမင့္မိုးေအာင္)

 

တစ္ခ်ိန္က
ဧရာ၀တီဟာ ရာဇ၀င္သစ္ကို ထြင္းထုရာ
အခုမ်ားေတာ့
ဧရာ၀တီဟာ ေသာင္ထြန္းေနတဲ့ ရင္ကုိေပြ႕ပိုက္လို႕
အခုမ်ားေတာ့
ဧရာ၀တီဟာ စြန္႔ပစ္ခံကေလးငယ္လို ငိုေၾကြးလို႕။ (စိုးရိမ္)

 

ခု တံတားအစင္းစင္း မင္းအေပၚခြလို႕၊
တံတားတိုင္ေတြဟာ မင္းရဲ႕လမ္းေပၚခ်ဥ္နင္းလို႕
ၾသ ငါတို႕ရဲ႕ ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီး၊
မဟာျမစ္မင္းလည္း လူတို႕ျပဳသမွ် ႏုရၿပီလား။ (ေမာင္လင္းရိပ္)

 

ျမစ္ဆံုက ေက်ာက္စရစ္ခဲေလးေတြဟာ
ဓာတ္ပံုထဲမွာေတာ့ အေတာ့္ကို လွပါတယ္
သို႕ေသာ္ ေရစပ္စပ္နဲ႕ ျမစ္ႀကီးကိုေတြ႕ရေတာ့ … (မိုးေ၀း)

 

တန္ဖိုးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို
သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ
ဧရာ၀တီ။

ထိုဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးသည္ တည္ၾကည္ခံ့ညာစြာ စီးဆင္းလာခဲ့၏။
စီးဆင္းပါေလဦး…. ဧရာ၀တီ….။ (ေနာင္ေက်ာ္)

 

ဧရာ၀တီသည္ သူခ်စ္သည့္ပုဂံ၊ သူခ်စ္သည့္ျမန္မာကို
နီးသထက္နီးေအာင္ကပ္ရင္း အားျပည့္မာန္ျပည့္ စီးဆင္းေနခဲ့ဖူူးသည္။
ခုေတာ့ ဧရာ၀တီသည္ ေလာကနႏၵာမွ၊ ပုဂံမွ၊ သူခ်စ္ေသာျမန္မာမွ
တစ္စစ ေ၀းသထက္ ေ၀းလာကာ က်ံဳလွီသိမ္ငယ္ခံရေလၿပီ။ (နီဟိန္းေမာ္)

 

ဒီျမစ္ၾကီးရဲ႕ ေရသယံဇာတကို အျမတ္ထုတ္ အက်ိဳးရွာလိုသူ အသင္တို႕၊
ဒီျမစ္ၾကီးကို သင္တို႕ပိုင္ဆိုင္သလို က်န္တဲ့ သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူတို႕လည္း
အတူတကြ ပိုင္ဆိုင္ထားတာျဖစ္တယ္။ (ေဌး၀င္းႏွစ္)

 

ဒီေနရာမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးစီးဆင္းခဲ့တာေပါ့ကြယ္ ဆိုၿပီး
တစ္ခ်ိန္က ဧရာ၀တီပံုျပင္ကို အေမြေပးခဲ့မလား
ႏွလံုးသားေရာ ဦးေႏွာက္ေရာ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႕ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။
ဒါကို မသိသားဆိုး၀ါးေနၾကဦးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္… (နႏၵၾကယ္စင္)

 

အၾကည့္ခံတဲ့ ဧရာ၀တီဟာ ေျမရဲ႕ အႏုပညာ။
အေမလိုလဲ ေက်းဇူးႀကီးကာ သူ႕ရင္ခြင္မွာ မွီတြယ္ေနတဲ့ သက္ရွိမ်ားစြာရယ္။
သူ႕ေက်းဇူးကိုဘယ္လိုတံု႕ျပန္ရမလဲလို႕ ဥာဏ္ေသးေသးေလးနဲ႕ မေတြးတတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ အျမစ္ၿမဲမယ့္ သစ္ပင္ငယ္ေလးေတြကို
ကမ္းပါးေစာက္တစ္ေလွ်ာက္မွာ စိုက္ၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္။ (မယ္ကိုး)

 

ဧရာ၀တီက စကားေျပာတတ္ရင္
သူညည္းျပမွာပဲ။ (၀င္းေဇာ္လတ္)

 

မိခင္ဧရာ၀တီသည္ သူ႕တာ၀န္သူေက်ခဲ့သည္။
သူ႕သစၥာတရားကို ေစာင့္သိ႐ိုေသလိုက္နာေစာင့္ထိန္းပံုမွာ
ၾသခ်စရာပင္ ေကာင္းေနခဲ့ပါသည္။
ျမစ္၀ွမ္းသားေတြကေရာ
မိခင္ဧရာ၀တီ၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳ ဧရာ၀တီအေပၚ
သစၥာေစာင့္သိ႐ိုေသခဲ့ၾကပါသလား။ (ခိုင္မ်ိဳးေဇာ္)

 

Htoo Eain Thin

ျမ

အခါတစ္ပါး၌ သူမ၏လက္၀ယ္
ထက္ “ျမ” ေသာ ျမားတစ္စင္းတည္၏။
သို႔ေသာ္ “ေတး” မရွိ။

ထိုအခါ
ငါ၏လက္၀ယ္
ခ်ဳိ ”ျမ” ေသာ ေစာင္းတစ္အိုးတည္၏။
သို႔ေသာ္ “ႀကိဳး”မရွိ။

သွ်ပ္မွဴးေက်ာ္၊ ေမာင္မိုးေက်ာ္၊ အရိုင္းျဖဴ

ဖခင္ ဦးထြန္းျမင့္ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚျမရင္ တုိ႔မွ ဇူလုိင္လ (၁) ရက္၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အေဖ ဗမာ၊ အေမ မြန္ ျဖစ္သည္။ အမည္ရင္း ေက်ာ္ျမင့္လြင္ ျဖစ္ၿပီး သွ်ပ္၊ ဘဲဥ၊ ငွက္ႀကီး ဟု ခ်စ္စႏုိးေခၚၾကသည္။ မူလတန္း ပညာကို အမွတ္ (၂၀) အ-မ-က တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ပုသိမ္ အ-ထ-က (၃) မွ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၉-၈၀ တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း ပုသိမ္ ေဒသေကာလိပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႐ုကၡေဗဒျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ဂီတဆရာ ဦးေအာင္စုိး (KC Francis) ထံမွ ဂီတ သေကၤတႏွင့္ ဂီတပညာ သင္ယူခဲ့သည္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး ေတးစီးရီး နာရီေပၚမွ မ်က္ရည္စက္မ်ား စတင္ သြင္းယူခဲ့ၿပီး နာရီေပၚမွ မ်က္ရည္စက္မ်ား၊ ေမွာ္ဆရာအိပ္မက္၊ သက္ၿငိမ္၊ အတၱပုံေဆာင္ခဲမ်ား၊ အၾကင္နာ အိပ္မက္၊ အရင္အတုိင္း၊ စကားလုံးမရွိတဲ့ ေကာင္းကင္၊ ထူးအိမ္သင္ (Unplugged Live) ၊ ၿမိဳ႕ျပလေရာင္ တမ္းျခင္း၊ အေမ (သုိ႔မဟုတ္) ေမတၱာေတာ္ဘြဲ႕၊ အစိမ္းေရာင္ ရက္စြဲမ်ား၊ တစ္ေန႔စာ အလြဲမ်ား၊ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံး သီခ်င္းေခြအတြက္ Oasis ေတးသံသြင္းတြင္ အသံသြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၁၄-၈-၂၀၀၄ နံနက္ ၁၁း၄၀ နာရီတြင္ ကြယ္လြန္ၿပီး ဇနီး သြယ္သြယ္ေထြးႏွင့္ သမီး မိကြန္ေထာ တုိ႔ က်န္ရစ္သည္။

http://www.htooeinthin.com/

 

ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဒီေနရာမွ ရယူထားပါသည္။

https://picasaweb.google.com/lunswe/HtooEainThin1482011?feat=flashalbum#5640379338551426178

ကုိေမာင္ေမာင္ (အဥၹလီေမာင္ေမာင္)

“ျမဴးႂကြတဲ့ ေတးသံပ်ံလြင့္လုိ႔ေန … ကူးေျပာင္းစ တန္ခူးေလမွာ … တေယာက္တလွည့္မုိ လွမ္းကာ ဖ်န္းပက္ၾကစဥ္ … ပိေတာက္ဖူး ေလးေတြ ပန္ဆင္ထားသူေရ …” ဆုိတဲ့ စာသားေလးကုိ ေတြ႔လုိက္ရေတာ့ ဘာလုိလုိနဲ႔ မၾကာခင္ သႀကၤန္က်ေတာ့မယ္ ဆုိတာ သတိထားမိတယ္။

ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပန္းပိေတာက္နဲ႔ ျမဴးႂကြႂကြ ရုိးရာသႀကၤန္ကုိ လွပတဲ့ ရာသီဘြဲ႔ေလးျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႔ဆုိခဲ့တဲ့ ကုိေမာင္ေမာင္ကေတာ့ သူခ်စ္တဲ့ဂီတ ေလာကႀကီးကုိ စြန္႔ခြာသြားတာ ၁၆ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ေသေသာသူ ၾကာရင္ေမ့ဆုိေပမယ့္လည္း သူဖန္တီးခဲ့တဲ့ ဂီတအေပၚမွာ ယစ္မူးခဲ့ရတဲ့သူေတြ၊ ျမတ္ႏုိးခဲ့ရတဲ့ သူေတြကေတာ့ မေမ့ႏုိင္ေသးပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္လည္း ရြက္ေဟာင္းေႂကြၿပီး ရြက္သစ္ေတြထုိးတဲ့ ဒီအခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆုိရင္ ေအးေဆးၿငိမ္သက္ၿပီး ဆည္းလည္းသံေလးေတြကုိသာ ၾကားရတဲ့ ကုိေမာင္ေမာင္ ႏွစ္သက္ရာ စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိး မဟာသမယေခ်ာင္မွာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေလးေတြကုိ မပ်က္မကြက္ အၿမဲ က်င္းပတယ္လုိ႔သိရတယ္။

ဒီႏွစ္က်င္းပတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲေလးမွာလည္း ကုိေမာင္ေမာင္ကုိ ခ်စ္တဲ့ လူငယ္ေတြသာမကဘူး၊ သူခ်စ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း ကုိရဲလြင္ တေယာက္လည္း အလြမ္းေျပ လာေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ကုိေမာင္ေမာင္နဲ႔ ညီအစ္ကုိ၀မ္းကြဲ ေတာ္စပ္တဲ့ စာေရးဆရာ ညီပုေလးက ဆုိတယ္။

“ညီအစ္ကုိခ်င္း အေနနီးေတာ့လည္း ကုိေမာင္ေမာင္ရဲ႕ ဂီတပုံရိပ္ကုိ သတိမထားမိဘူး။ အထိန္းသိမ္းခံရၿပီး နံရံေနာက္ကုိ ေရာက္သြားေတာ့မွ လူငယ္ေတြက လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္ တမ္းတမ္းတတ ေျပာေတာ့ သတိထားမိသြားတယ္” လုိ႔ ဆရာညီပုေလးက ဆုိ ပါတယ္။

ကုိေမာင္ေမာင္ကုိ ျမန္မာစာေပေလာကမွာ အေမ လူထုေဒၚအမာလုိ႔ အမ်ားကေခၚေ၀ၚတဲ့ စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာရဲ႕ ညီမ ေဒၚၾကင္ၾကင္က ၁၉၄၉ခုႏွစ္မွာ ေမြးခဲ့တာပါ၊ ငယ္စဥ္ကတည္းက စႏၵယားပညာကုိ ဦးသိန္းေမာင္ ထံမွာ စနစ္တက် သင္ယူခဲ့တဲ့အတြက္ ကလပ္စစ္ကယ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ အေနာက္တုိင္း ဂႏၴ၀င္ဂီတကုိ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ တီးတတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတယ္။

ငယ္စဥ္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ ဂႏၴ၀င္ ၿမိဳ႕မဂီတ၀ုိင္းမွာ တီးခတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ စက္မႈတကၠသုိလ္ (RIT) မွာ တက္ရေတာ့ ၀ါသနာတူ ကုိရဲလြင္၊ ခင္ေမာင္တုိး၊ တင္ေမာင္လႈိင္တုိ႔နဲ႔ တြဲမိကာ အေခ်ာအလွေတြေပါတဲ့ တကၠသုိလ္နယ္ေျမက ညေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ေတြေရွ႕ ဂီတ၀ုိင္းဖြဲ႕ခဲ့ၾကတဲ့ ညေတြအေၾကာင္း သိရေတာ့ လြမ္းေမာဖြယ္ေပါ့။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္တ၀ုိက္မွာေတာ့ လူငယ္ေတြအၾကား ေရပန္းစားခဲ့တဲ့ အဆုိေတာ္ ခုိင္ထူးရဲ႕ နာမည္ႀကီး “အဥၹလီ” ဆုိတဲ့ သီခ်င္းေၾကာင့္၊ အဥၹလီေမာင္ေမာင္ဆုိၿပီး အမည္တပ္ရေလာက္ေအာင္ နာမည္ႀကီးခဲ့တယ္။

ျပည္လမ္းက ခရမ္းျပာမွာေနရင္း ကုိရဲလြင္၊ ကုိေန၀င္း၊ ကုိခင္ေမာင္တုိးတုိ႔နဲ႔ လူငယ္ထု အၾကားမွာ မဇၥိ်မလႈိင္းလုိ႔ တမ္းတမ္းတတ ေျပာရမယ့္ ေတးဂီတကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး “မဟာဆန္သူ” ေတးစီးရီးကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ လူငယ္ေတြအၾကား ၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့တယ္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ခဲ့တဲ့ မဟာဆန္သူ စီးရီးကေတာ့ ျမန္မာဂီတေလာကမွာ ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္ တေခတ္ဆန္းတယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ဒီသီခ်င္းေခြမွာ ဆည္လည္းရႈိက္သံလုိ လွပတဲ့ စာသားေတြကုိ ေရးဖြဲ႔ခဲ့သလုိ ဒ႑ာရီလုိ သီခ်င္းမ်ိဳးကုိလည္း ကုိေမာင္ေမာင္ တီးခတ္ခ့ဲပါတယ္။

ဒါရုိက္တာ ေမာင္တင္ဦး ရုိက္ကူးတဲ့ သႀကၤန္မုိး ရုပ္ရွင္အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ သႀကၤန္မုိး သီခ်င္းကုိ ေရးဖြဲ႔ခဲ့ၿပီး သႀကၤန္မုိးသီခ်င္းက ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕ ေရႊမန္းမာလာ၊ မန္းေတာင္ရိပ္ခုိ တုိ႔လုိ သီခ်င္းတပုဒ္အျဖစ္ သႀကၤန္တိုင္း မရွိမျဖစ္ သီခ်င္းျဖစ္ခဲ့တယ္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ကုိေမာင္ေမာင္ (အဥၹလီေမာင္ေမာင္) တေယာက္ သူခ်စ္တဲ့ ဂီတေလာကကုိ ေက်ာခုိင္း ခဲ့ရပါတယ္။

ကုိေမာင္ေမာင္ မရွိေတာ့ေပမယ့္လည္း သူရဲ႕ သႀကၤန္မုိးသီခ်င္းကေတာ့ ကူးေျပာင္းစ တန္ခူးေလထဲမွာ ပ်ံလြင့္လာေတာ့မယ္။ သႀကၤန္မုိးေျပးေလးေတြ ရြာၿပီဆုိတာနဲ႔ ပိေတာက္ ေတြလည္း ပြင့္ေတာ့မယ္၊ ေခါင္းေလးေမာ့ၿပီး ပိေတာက္ဖူးေလးေတြ ပန္ဆင္ ထားတဲ့ သူ ေလးေတြကုိလည္း ေတြ႔ရေတာ့မယ္။

ရန္ပုိင္၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၁

ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္း၊
http://www.irrawaddyblog.com/2011/03/blog-post_7769.html

ေျမယာအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္….

“ ျပည္သူ မပိုင္ေသာ ျပည္သူပိုင္ ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး မ်ား ပိုင္ေသာ ပုဂၢလိက ပိုင္” ဆို ေသာ စာ အတြက္.. ေပးပို႕လာေသာ ေဆာင္းပါး တပုဒ္ပါ။
-
++++++++++++
-
ခုတေလာ အားလံုး စိတ္၀င္စား ေနၾကတဲ့.. ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳျခင္း ဆိုတဲ့.. အေၾကာင္း အရာ ေအာက္မွာ.. စိုက္ပ်ိဳးေရး နိုင္ငံ တနိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ သိပ္ကို အေရး ၾကီး တဲ့.. ေမးခြန္း တခ်ိဳ႕ကို ေတြးေတာ ၾကည့္ ၾက ေစျခင္ပါတယ္။
-
“ပုဂၢလိကပိုင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ ကိုေရာ ဘယ္လို သေဘာထား မွာလဲ”

“ ဒီေန႕ ေခတ္မွာ..လယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက..ပုဂၢလိက ပိုင္ လား..ျပည္သူပိုင္လား..”


Continue reading ေျမယာအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္….

“သူ” ဆိုတာ ဘယ္လို လူလဲ!

လူ႔ေလာကထဲ သူ ေနခဲ့ရတာက ၃၂ ႏွစ္ ၅ လ ၆ ရက္ ထဲရယ္ပါ။ ( သကၠရာဇ္ ၁၃-၂-၁၉၁၅ မွ ၁၉-၇-၁၉၄၇ ) နတ္ေမာက္ ဦးေသာဘိသေက်ာင္း၊ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ိဳးသားေက်ာင္း နဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာဆည္းပူးခဲ့၊ ၁၉၃၄ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အမႈေဆာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဘ၀ စတင္၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သက္ ၁၃ ႏွစ္၊ အဓိက ျဖတ္သန္းမႈေတြက ေက်ာင္းသား သမဂၢ၊ တို႔ဗမာ၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၊ ဖဆပလ၊ သူ႔ရဲ႕ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ ( ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး သို႔မဟုတ္ စတုတၴ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ )

အရပ္ ပုပု
မ်က္ေမွာင္ ကုတ္ကုတ္
ပိုသီပတ္သီ အညာသား။ဘီေအ ေက်ာင္းသား
စကား မေျပာ
ေျပာရင္ မရပ္
ညႇင္းသိုးသိုး အ႐ိုးခံ
ေခါင္း အမာဆံုး
ဇြဲ အရွိဆံုး
စိတ္ဓာတ္ အျပင္းထန္ဆံုး လူသား

သူမသိ နားမလည္တာေတြက အမ်ားသား
ေရ မကူးတတ္ဘူး….?
စက္ဘီး မစီးတတ္ဘူး…..?
စႏၵရား မတီးတတ္ဘူး……?
သီခ်င္းေကာင္းေကာင္း နားမေထာင္ခဲ့ရဘူး …..?
မိန္းမ မပိုးတတ္ဘူး……?

ဘိလပ္ျပန္သန္းကို ေမရွင့္ သီခ်င္းဆိုခိုင္း ခဲ့သူ၊
ခ်စ္ရတဲ့ နာစ့္မေလးၾကည္ကို လူ႒ားနဲ႔ ပိုးပန္းခဲ့ ရသူ။
ဗြီအိုင္ပီ ဆိုတဲ့ စာတန္းကို အလြန္ စက္ဆုပ္ ရြံရွာသူ။
လမ္းေဘးမွာ ေက်ာက္ေက်ာေရေသာက္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မဂၤလာေဆာင္မွာ ခဲဖိုးေတာင္းတာ နားမလည္ တဲ့သူ၊ လြတ္လပ္ေရးကို စဥ္းစားရင္း စစ္ဖိနပ္ ေျပာင္းျပန္စီး တဲ့သူ။
ၿမန္မာၿပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို စဥ္းစားရင္း ဆံပင္ညႇပ္ မၿပီးခင္ ထထြက္ သြားတဲ့သူ။
ေတြ႕ခ်င္လြန္းလို႔ လမ္းမွာတားတဲ့ ရြာသားေတြနဲ႔ အတူ လမ္းေဘးမွာ အေၾကာ္စားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။
သူ႔ကုိယ္သူ ျပည္သူတေယာက္ အျဖစ္ခံယူတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။
“ ၾကည္…ပဲျပဳတ္နဲ႔ နံျပားရရင္ စားခ်င္တယ္ ” လို႔ ဇနီးသည္ကို မနက္စာျပင္ခိုင္းတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္စာ/စကား ထားရစ္ခဲ႔သူ၊
ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ရဲ႕ အမွားနဲ႔ သာမန္ရဲေဘာ္ အဆင့္ရဲ႕ အမွန္ကို ကြဲကြဲျပားျပား သိတဲ့သူ။
လူငယ္ဘ၀၊ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ စည္းစိမ္အရသာေတြ ခံစားဖို႔ အခ်ိန္မရခဲ့တဲ့သူ…
သူ ႔ ျဖတ္သန္းမႈမွာ
လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ တစ္ခုတည္းနဲ႔
ပကတိ ႐ိုးရွင္း သန္႔စင္ခဲ့တဲ့သူ
သူ႔ကို ဒဂုန္တာရာက ကင္ပြန္းတပ္
ေအာင္ဆန္း သို႔မဟုတ္ အ႐ိုင္းတဲ့။

လုပ္သက္က ခပ္ႏုႏု
ေက်ာင္းသား ေပါက္စ
သခင္ ေပါက္စ
စစ္သား ေပါက္စ
ႏိုင္ငံေရးသမား ေပါက္စ
ဘ၀ေတြက အဖံုဖံု
အသက္က ၃၀ မရွိ တရွိ။

ဒီေအာင္ဆန္း လက္ေတာက္ေလာက္ေလးကို
ဘာ့ေၾကာင့္ ……
ေနမ၀င္ အင္ပါယာႀကီး ဒူးေထာက္ခဲ့ရပါသလဲ….?

တကယ္ဆိုေတာ့
ငါတို႔ ေအာင္ဆန္းက
နယ္နယ္ရရ မဟုတ္-
႐ိုးသားတဲ့ ျမန္မာေတြထက္ပို
႐ိုးသားတဲ့ ေအာင္ဆန္း
သတၱိေျပာင္တဲ့ ျမန္မာေတြထက္ပို
သတၱိရွိတဲ့ ေအာင္ဆန္း
စြန္႔လႊတ္ရဲတဲ့ ျမန္မာေတြထက္ပို
စြန္႔လႊတ္ျပတဲ့ ေအာင္ဆန္း၊
ဒီလို ေအာင္ဆန္း။

သူ႔ေသြးသား အ႐ိုးအခ်ဥ္ေတြ အားလံုး
လြတ္လပ္ေရး တစ္ခုတည္းနဲ႔ အၿပီး
စုစည္းတည္ေဆာက္ျပတဲ့ ေအာင္ဆန္း
တကယ့္အ႐ိုးခံ ေအာင္ဆန္းေပါ့။

ဒီ ေအာင္ဆန္းကို ……

လြတ္လပ္ေရး လမ္း၀မွာ ဘြားကနဲ ျမင္လိုက္ရ႐ံုပဲ၊ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ဆရာေတြ မႈိင္း၊ ျမ၊ ခ်ိဳတို႔က အစ၊ “”ငါတို႔ အားကိုးပါရေစ”” ဆိုလာၾက။
ေရွးဘိုးဘြား မိဘျပည္သူေတြက “”ငါတို႔ကယ္မယ့္ မင္းေလာင္းေပၚၿပီ”” ၿပံဳးေပ်ာ္ၾက။
လူငယ္ ေသြးေသာက္ျမန္မာေတြက “”ငါတို႔ စြန္႔ပါရေစ”” ဆိုၿပီး ေရွ႕ထြက္လာၾက၊ စုၾက၊ ႐ံုးၾက၊ စည္းလံုးၾက။
ေအာင္ဆန္း အေနာက္က ျပည္သူ႔  ဒီလႈိင္းလံုးႀကီး ေတြရဲ႕ တ၀ုန္း၀ုန္း ႐ိုက္ခတ္သံဟာ အဲဒီအခ်ိန္က ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီးကိုေတာင္ အိပ္မက္ေတြ ေအးခဲေစခဲ့ …. သေပါ့။
ေအာင္ဆန္း အေရွ႕ေရာက္ရင္
ရွမ္းေတြက ရွမ္းစကား မဆိုၾက
ကခ်င္ေတြကလည္း ကခ်င္စကား မဟၾက
ေအာင္ဆန္းကို ယံုၾကည္စြာနဲ႔
သူတို႔ သခင္အျဖစ္ သိမွတ္ျပဳၾက
အားလံုးေသာ တိုင္းရင္းသားေတြ။
ဒီ ျပည္လံုးကၽြတ္အားကို စုစည္းႏုိင္ခဲ့လိုလည္း၊ အဂၤလိပ္ေတြက ဒီ ေအာင္ဆန္း လက္ေတာက္ေလာက္ နဲ႔ တစားပြဲထဲ ၀ိုင္းခဲ့ၾကေပါ့၊ အကင္းပါး သူေတြပီပီ မတိုက္မီက ႐ံႈးေနတဲ့ ဒီစစ္ကို ဒင္းတို႔ မတိုက္၀ံ့ၾက မ်က္ႏွာမပ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာမယ့္ လမ္းကို သူတို႔ ေရြးခဲ့ၾက၊ ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အေတြ႔မွာ။
ယံုၾကည္ အားကိုးတဲ့
မ်က္လံုးေပါင္း သန္း ၆၀
ေအာင္ဆန္းမွာ ရွိတယ္
လြတ္လပ္ေရးကို တ႐ႈိက္မက္မက္ ေတာင့္တတဲ့
ႏွလံုးသားသန္း ၃၀ ေအာင္ဆန္းမွာ ရွိတယ္
ေအာင္ဆန္းေသဆို ေသျပ၀ံ့တဲ့သူ
ေအာင္ဆန္းမွာ တျပည္လံုး ရွိတယ္ …. ရွိတယ္…. ရွိတယ္။ဒီ မ်က္လံုး ႏွလံုးအသက္
ဗို႔အား သိန္းသန္းခ်ီ မီးဆလိုက္အားေတြနဲ႔
ေနမ၀င္ အင္ပါယာကို ျပတ္ျပတ္သားသား လွမ္းထိုးလိုက္တဲ့ အခါ
အေျခာက္တိုက္ ဘ၀င္ျမင့္ ေနသူေတြ
အားလံုး အရည္ေပ်ာ္ သြားခဲ့ၾက။ဘယ္ရာဇ၀င္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတြ႕ဘူးလဲ။
ဂ်ပန္ဆိုတာ မႏူးမနပ္မဟုတ္ဘူး။
အဂၤလိပ္ဆိုတာက ေ၀လာေ၀း
သူငယ္ႏွပ္စားမဟုတ္။

ဒင္းတို႔ေတြေတာင္ ရေအာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္တဲ့သူ
ေအာင္ဆန္း …….
ဒီေအာင္ဆန္းက စစ္ကို မလို
ဒါေပမဲ့ ရရင္ရ မရရင္ခ် ဆိုတာ ေအာင္ဆန္း၀ါဒ

လြတ္လပ္ေရးကို အျမန္ဆံုးလိုခ်င္ေနတဲ့
အဲ့ဒီအခ်ိန္ ျပည္သူေတြရဲ႕
တစ္ဦးတည္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္
ငါတို႔ ေအာင္ဆန္းေပါ့။

ေအာင္ဆန္း
ဒီအခ်ိန္ဆို
၉၃ ႏွစ္ရွိေရာ႔ၿပီ
ေအာင္ဆန္းေျပာမယ္
အဘိုးရဲ႕စကား နားေထာင္…။

“မေမ့နဲ႔”
မင္းတို႔ ….
ကေန႔ ႐ႈေနတဲ့ ေလဟာ
ငါတို႔
မေန႔က ေခၽြးစက္ေတြဆိုတာ
မေမ့နဲ႔
မင္းတို႔
ျမန္မာဆိုတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကိုရဖို႔
ငါတို႔
ဘံုးေဘာလေအာ က်ဆံုးေပးခဲ့ရတာ။

“မေမ့နဲ႔”
မင္းတို႔
ကမၻာ႔ေျမပံုေပၚတက္ႏိုင္ဖို႔
ငါတို႔
အေလာင္းေကာင္ေတြဆင့္ၿပီး ထမ္းတင္ေပးခဲ့တာ
မေမ့နဲ႔….. မေမ႔ၾကနဲ႔။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းမွာ အေဖႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ တေယာက္က ကိုယ့္ေသြးသား အေဖ၊ က်န္တေယာက္က ျမန္မာ လူမ်ိဳးကို ေမြးေပးတဲ့ အေဖ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးရဲ႕ အေဖ၊ ျမန္မာ့အေဖ … ေအာင္ဆန္းေပါ့။
က်ဳပ္အေဖနဲ႔ အဖိုးဟာ ေအာင္ဆန္းသားေတြ

ေအာင္ဆန္းက က်ဳပ္အဖိုး
က်ဳပ္သားက ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ျမစ္ေပါ့
သူ႔ အဘိုးကို သူ လြမ္းတတ္ေနၿပီ
သူ႕သားက်ရင္လဲ သူ႕အေဘးနဲ႔
ေပးေတြ႔ ႏိုင္ဖို႔
အခုကတည္းက အေသအခ်ာ
က်ဳပ္ မွာထား ရအံုးမယ္ ….. “မေမ႔နဲ႔” လို႔။ ။

အေမ မသိေသးေသာ အေၾကာင္းမ်ား

မဂၢဇင္း ကာတြန္းတစ္ခုထဲမွာ ဒီလိုဖတ္ဖူးပါတယ္။ မိန္းမႏွစ္ေယာက္ ေစ်းက အၿပန္လမ္းမွာေတြ႕ေတာ့ တစ္ေယာက္က ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ေၿပာေနတာ။

“ကၽြန္မအမ်ိဳးသားက ႏိုင္ငံၿခားမွာ အလုပ္လုပ္ေနတာေလ။ သားက လည္းႏိုင္ငံၿခားမွာပဲ။ သမီးကေတာ့ အဲဒီမွာ ပဲေက်ာင္းတက္ေနေလရဲ႕”
“‘ဟင္ ဒါဆိုရွင္က ဘာလို႕ လိုက္မသြားတာလဲ”
“အဟင္း ကၽြန္မကႀကြားၿခင္လို႕ ေနခဲ့တာေလ”

အဲဒီ ကာတြန္းေလးက အေမေၿပာၿပတာပါ။ အေမကေတာ့ ဟုတ္မွာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ အေမမသိေသးတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။
Continue reading အေမ မသိေသးေသာ အေၾကာင္းမ်ား

ေငြသတင္း၊ ေရႊသတင္း

ေငြသတင္း

၂၀၀၉ နုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္ေန ့တြင္ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ဝယ္ေစ်း ၉၈၅ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်း ၉၉၃ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့သည္။
ယခင္လ ဒုတိယပတ္မွစ၍ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ တေဒၚလာလွ်င္ ၉၉၀ ႏႈန္း ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမတိုင္မီက တေဒၚလာလ်ွင္ ၁၀၃၀ က်ပ္ႏွင့္အထက္တြင္ ရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္က တေဒၚလာလ်ွင္ ၉၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္အထိ ေစ်းေပါက္ခဲ့ဖူးၿပီး တေထာင္ေက်ာ္တြင္သာ အေျပာင္းအလဲရွိေနရာမွ ယခု တေထာင္ေအာက္ ထပ္မံေရာက္ရွိသြားသျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ ၈ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရႊသတင္း

ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ လုိက္တက္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းသည္ ၂၀၀၉ နုိ၀င္ဘာလ အတြင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းတေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္  ၆ သိန္း ၁ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

”နုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ေရႊေစ်းက ၆ သိန္းကို စေရာက္တယ္။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ၆ သိန္း ၁ ေသာင္းေလာက္အထိ ခုန္တက္သြားတယ္။ ၂၆ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၆ သိန္း ၁ ေသာင္း ၃ ေထာင့္ ၅ ရာနဲ႔ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ နည္းနည္း ျပန္က်သြားၿပီး ဒီေန႔မနက္ေတာ့ ၆ သိန္း ၉ ေထာင္နဲ႔ ေစ်းဖြင့္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ၾကီး ေရႊဆုိင္ၾကီးတခုက ဆုိသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမွာ ၈ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေရႊေစ်းတက္ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းဝယ္လုိအား မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခင္က ျမန္မာ့ေရႊေစ်းသမိုင္းတေလွ်ာက္ ၆ သိန္းထက္သို႔ ႏွစ္ၾကိမ္ ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ၂ဝဝ၈ ခု စက္တင္ဘာတြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း တေအာင္စကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၅ အထိ ျဖစ္သြားကာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ ျဖစ္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရႊေစ်းမွာ ၆ သိန္း ၃ ေထာင္အထိ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကာလသည္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ ကာလလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ သတင္းဂယက္မ်ားလည္း ရွိသျဖင့္ ထုိမွ်ျမင့္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ကုိးကားၿပီး အသင္းအမႈေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန ့တြင္ ေထာင္တန္မ်ား ထုတ္ေဝမည္ဟု သတင္းေၾကညာၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ၆ သိန္း ၃ ေထာင္အထိ ေစ်းတက္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ၆ သိန္းေအာက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

ကိုးကား။ http://mizzimaburmese.com/