Category Archives: ေသာင္းေၿပာင္းေထြလာ

Supermoon on the World (5th May 2012)

U.S. Space Agency NASA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  ၂၀၁၂ ေမလ ၅ ရက္ (ကဆုန္လျပည့္ေန႕ည) က ကမၻာႏွင့္ အနီးဆံုးသို႕ေရာက္႐ွိလာကာ သာမန္ထက္ ၁၄% ပိုၾကီးၿပီး ၃၀% ပိုလင္းေသာ လမင္းၾကီးအား ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေတြ႕ျမင္ရပံုမ်ားကို စမ္းေခ်ာင္းဂ်ာနယ္ ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ တင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးမွ လူႀကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ား

ဆက္သြယ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးဌာနျဖစ္သည့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူအေပါင္း သံုးစြဲေနရ သည္မွာ ျငင္းမရေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ တယ္လီဖုန္းမ်ား ေပါလာသည္ႏွင့္အမွ် ေခၚဆိုရခက္ခဲမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာရပါသည္။

သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးကမူ ယခုအယူအဆမွာ မွားေၾကာင္း၊ ဖုန္းမ်ား ရွားပါးပစၥည္းဘ၀ကလည္း ဆက္သြယ္ရခက္ေၾကာင္း ေျပာပါ သည္။

ထိုကိစၥမွာ ယခုတင္ျပမည့္အထဲ မပါသျဖင့္ ေနာင္မွ ေဆြးေႏြးပါေတာ့မည္။

ယခု ကြ်န္ေတာ္တင္ျပလိုသည္မွာ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ႕ခ်ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔ဌာနမွ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖုန္းေခၚ ဆိုမႈႏွဳန္းထား သက္သာသည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္ကို ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏၀င္ေငြမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားကို မမီပါဟု ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။

ထိုထက္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားကို ေလးပံု တစ္ပံုခန္႕အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစလိုပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးဆို တင္ျပရသည္ကို ရွင္းလင္းလိုပါသည္။

ကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းကို အသံုးျပဳ ဆက္ပါက ပထမေခၚဆိုမႈတြင္ ကြ်န္ေတာ္၏အသံကို တစ္ဖက္မွၾကားရ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွအသံကို ကြ်န္ေတာ္မၾကားရပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္းကိုဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ေခၚရပါသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ တစ္ဖက္မွအသံကို ကြ်န္ေတာ္ၾကားရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္၏အသံကို တစ္ဖက္မွ မၾကားရပါ။

သို႔ႏွင့္ တတိယမိၸ ႀကိဳးစား ၾကည့္ေသာအခါ ဟိုဘက္ ဒီဘက္အသံ ေကာင္းစြာၾကားၿပီး ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေျပာ၍မွ လိုရင္းမေရာက္မီ တီ တီ တီ တီ ဟု ေအာ္ျမည္သံေပးကာ ဖုန္း ျပဳတ္က်သြားပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ မည္သည့္အသံမွ မျမည္ဘဲ အသံေပ်ာက္ သြားတတ္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ေျပာရင္း အသံတျဖည္းျဖည္း တိမ္၀င္သြားတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ေျပာလက္စကိစၥတစ္ခု ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ စတုတၳအႀကိမ္ ထပ္မံေခၚရပါသည္။

အနည္းဆံုး ေလးခါေခၚမွ အလုပ္ကိစၥ တစ္ခု ၿပီးေျမာက္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလးပံုတစ္ပံု ေလွ်ာ့ခ် ေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

ဒုတိယတင္ျပလိုသည္မွာ လူႀကီးမင္း တို႔ဌာနမွပင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အင္တာနက္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

အင္တာနက္ကို ယခင္ေခတ္က လွ်ပ္စစ္မီး အလွည့္က်ေပးေနသကဲ့သို႔ ဆာဗာမ်ား အလိုက္ အလွည့္က်ေပးေနသည္ထင္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ထိုအခ်က္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ကြ်န္ေတာ္ပင္လွ်င္ ယံုခ်င္သလိုလို ျဖစ္လာပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလံုတြင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္ ညဘက္ အင္တာနက္သံုးရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကိုဖြင့္ၿပီး အနည္းဆံုး ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ေစာင္႕ရပါသည္။

DSL မီး မွိတ္တုတ္မိွတ္တုတ္ အေျခအေနမွ ဘ၀ကူးၿပီး တစ္သမတ္တည္း ၿငိမ္သြားေအာင္ ဘုရားစာမ်ား ရြတ္ဆိုၿပီး အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈေသတၱာ မိုဒန္းကို ေမတၱာပို႔ရပါေသးသည္။

၁၀ မိနစ္ခန္႕အၾကာတြင္ မီး အစိမ္း ၿငိမ္သြားသည္ႏွင့္ ဖြင့္လိုေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို အျမန္ဖြင့္ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိၾကည့္လုိေသာ၀က္ဘ္ဆိုက္ မပြင္႕မီမွာပင္ DSL မီးသည္ နဂိုဘ၀ ျပန္ေၿပာင္းကာ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ျပန္လည္ျပတ္ေတာက္ သြားပါသည္။

ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာ တစ္မ်ဳိး၊ ခု စာကေလး၊ ခုဆီထမင္းေၾကာ္ ဆိုသည့္စကားမ်ားမွာ အင္တာနက္ကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုထားသည္ လားဟု စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အင္တာနက္သံုးစြဲရရန္မွာ ပါ၀ါမီး လင္းရမည္။ DSL မီးလည္းလင္းၿပီး ၿငိမ္ေနရမည္။ ETH/ACT မီးစိမ္းေလးက တဖ်တ္ဖ်တ္ လႈပ္ေနရမည္ဟု သိထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ၿငိမ္ရမည့္ DSL မီးက မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ၿဖစ္ၿပီး မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ ျဖစ္ရမည့္ EHT/ACT မီးက ၿငိမ္ေနသျဖင့္ ဟိုဟာျပဳရမယ့္ဟာက ဟိုဟာမျပဳဘဲ ဟိုဟာမျပဳရမယ့္ဟာ ျပဳေနတယ္ဟု ေျပာရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ မီးသံုးလံုးစလံုးက ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီးမ်ားသဖြယ္ ဣေႁႏၵသိကၡာအျပည့္ျဖင့္ လင္းၿပီး ခဏၿငိမ္ေနပါကလည္း သံုးမရၿပန္ ေတာ့ပါ။

ထို႔ ေၾကာင့္ ဆင္ေျခဆင္လက္ေပးရန္ဟု ရမ္းသန္း ဘာသာျပန္လိုက္ေသာ ကြန္ပလိန္႔ဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ရျပန္ပါသည္။

အဆိုပါဖုန္းမွာလည္း သံုးေလးႀကိမ္ေခၚမွ လိုရင္းေရာက္ၿပီး တစ္ဖက္မွ အေျခအေနကို ေမးပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းတို႔ၫႊန္ၾကားသည့္ အင္တာနက္ အ၀င္ႀကိဳးကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ၫႊန္ၾကားသည့္ပင္နံပါတ္မ်ား႐ိုက္ထည့္ျခင္းမ်ား လုပ္ရ ပါသည္။

ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း မထူးေသာ္ (ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လုပ္သျဖင့္ တစ္ခါမွလည္း ျပန္ေကာင္းလာျခင္းမ်ဳိး မရွိဖူးပါ) ကြန္ပလိန္႔နံပါတ္ဟုဆိုကာ နံပါတ္တစ္ခုမွတ္ခိုင္းၿပီး ေနာက္ေန႔ ႐ံုးခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ တစ္ခု ေပးပါသည္။

ေနာက္ေန႔႐ံုးခ်ိန္တြင္ မဆက္သြယ္မီ အင္တာနက္ဖြင့္ ၾကည့္ေသာအခါ သူမဟုတ္သလိုျဖင့္ ေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါဌာနသို႔ မဆက္သြယ္ျဖစ္ေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ယခင္အတိုင္း ေရာဂါျပန္ေဖာက္လာသျဖင့္ ကြန္ပလိန္႔ လုပ္ရျပန္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြန္ပလိန္႔နံပါတ္မ်ား တစ္ျပံဳႀကီးျဖင့္သာ ကြ်န္ေတာ့မွာ သံုးရလိုက္ သံုးမရလိုက္ျဖင့္ လံုးလည္လိုက္ေနပါေတာ့သည္။

ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္မွာ အီလက္ထရြန္း နစ္စာတိုက္ပံုးဟုေခၚေသာ အီးေမးလ္ ကို အင္တာနက္ဆိုင္တြင္ ဖြင့္သံုးေနစဥ္ ကြန္နက္ရွင္ က်သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိမိ၏စာတိုက္ပံုးမွာ ျပန္မပိတ္ရေသးသျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား မေပါက္ၾကားေစရန္ အလို႔ငွာ အဆိုပါ ဆိုင္တြင္ သံုးလက္စ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕၌ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ဒုကၡမွာ မေသးလွပါခင္ဗ်ား။

တစ္ခါကလည္း အင္တာနက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ အသံုးျပဳေနစဥ္ မေန႔က ခ်ိန္းတဲ့အခ်ိန္လာပါတယ္၊ အင္တာနက္ လိုင္းက်ေနလို႔ပါ၊ ဘယ္မွအေလလိုက္ ေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘုရားစူး၊ မိုးႀကိဳး ပြတ္ရေစရဲ႕ဟု လူငယ္တစ္ဦး ငိုသံပါႀကီးျဖင့္ ထုေခ်လႊာတင္သြင္း ေနသည္ကို သနားစဖြယ္ ၾကားလိုက္ရပါေသးသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ အိမ္ေရွ႕စံဘ၀တြင္ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသတည္းဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးမ်ားကိုျမင္ၿပီး အနိစၥမျမဲပါလားဟု သံေ၀ဂရ ေတာထြက္ခဲ႕သည္ဟု သိရပါသည္။

အကယ္၍သာ ထိုေခတ္တြင္ အင္တာနက္သာရွိခဲ့ပါက ကြန္နက္ရွင္ တက္လိုက္က်လိုက္ကိုၾကည့္ၿပီး ကြန္နက္ရွင္မျမဲပါလားဟု တစ္ထိုင္တည္း အနိစၥ မတည္ျမဲျခင္းသေဘာကို သိသြားႏိုင္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္မွစ၍ အင္တာနက္သံုးစြဲခဲ႕ေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္ မိမိ၏ အသက္အပိုင္းအျခားကို အင္တာနက္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခိုးယူသည့္ေဘးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အင္တာနက္ေရွ႕တြင္ သံုးရမည့္ အခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္မေပးႏိုင္လွ်င္ေသာ္မွ အသံုးျပဳေနစဥ္ ကြန္နက္ရွင္ျပတ္ေတာက္မသြားေစေရး ကူညီေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

ကြ်န္ေတာ္၏တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက လူႀကီးမင္းတို႔အေပၚ ကြ်န္ေတာ္ သာမက တစ္ျပည္လံုးရွိ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားက အထူးေက်းဇူးတင္ရွိမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

(စာႂကြင္း၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆိုေသာစကားမွာ ေဈးအလြန္ေပါေသာ၊ ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆံုးေသာ စကားျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက ကြ်န္ေတာ့အား အေငၚတူးၿပီး ေျပာဖူးေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုစကားမွလြဲၿပီး တျခားေျပာစရာ စကား မရွိ ေသးသျဖင့္
သည္းခံေပးပါခင္ဗ်ား)။

မာေဂ်
ျမန္မာတိုင္းမ္ အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၄၅ ( ၂၅ ၊၁၁ – ၁ ၊၁၂ ၊ ၂၀၁၁)

အလုပ္ခြင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစရာ ႏွင့္ စိတ္၏က်န္းမာေရး

ဒီကေန႕ ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြ တစ္ညီတစ္ညာတည္း ညည္းညဴေနၾကပါတယ္။ ဘယ္သူနဲ႕ပဲ ေတြ႕ေတြ႕ “စိတ္ညစ္တယ္” ၊ “အလုပ္ထဲမွာမေပ်ာ္ဘူး”၊ “အဆင္မေျပဘူး” စသည္ျဖင့္ေပါ့။ Facebook ရဲ႕ ရင္ဖြင့္စရာ မ်က္ႏွာစာ (What’s in your mind) မွာ ၾကည့္လိုက္ရင္လဲ အလားတူ ရင္ဖြင့္စာေလးေတြ ေရးထားၾကတာ ဖတ္ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မေပ်ာ္ပိုက္လို႕ ထြက္ခဲ့တာ သိပ္မွ မၾကာလွေသးပဲ။ ဒီလိုနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဘာလို႕မေပ်ာ္ၾကတာလဲ။ ေပ်ာ္ေအာင္လို႕ ဘာလုပ္ရမလဲ စတာေလးေတြ ေတာင္စဥ္းစား ေျမာက္စဥ္းစားနဲ႔ ထိုင္ေတြး ေနမိပါတယ္။

အဲလိုေတြးေနတုန္း ကြၽန္ေတာ့္သမီးငယ္ေလးက ကြၽန္ေတာ့္နားလာၿပီး “စကားထာဖြက္တမ္းကစား ရေအာင္” လို႕ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ေတြဟာ ထြက္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ထဲက ေပ်ာ္စရာမေကာင္းပံုေတြ နဲ႕ ေ႕႐ွဆက္ ဘယ္လို စခန္းသြားရမလဲဆိုတာေတြကို စဥ္းစားေနလို႕ သူေခၚတာ မၾကားမိပါဘူး။ သမီးငယ္ေလးဟာ ကြၽန္ေတာ့္နားမွာပဲ ထိုင္ၿပီး ကစားေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ေတြကေတာ့ အတိတ္နဲ႕ အနာဂတ္ကို လြန္းထိုး ေနတဲ့ အတြက္ ပစၥဳပၸန္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမီးဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ေပ်ာက္ဆံုးလို႕ေနပါတယ္။ တကယ္က ကြၽန္ေတာ္သတိ႐ွိဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ အတိတ္နဲ႕ အနာဂတ္မွာ ေတြေ၀ေနမဲ့အစား ပစၥဳပၸန္မွာသာ သတိကို ကပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သမီးရဲ႕ အၿပံဳးကို ျမင္ႏိုင္ၿပီး သူ႕ကို ေပြ႕ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတိုင္းကေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ အဆင္ေျပခ်င္ၾကတာ ခ်ည္းပါပဲ။ သူမ်ားေတြ အကုန္ အဆင္ေျပေနၾကတယ္။ ကိုယ့္က်ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ကုိယ္ပဲ သူမ်ားေတြထက္ ညံ့ေန လို႕လား။ အရင္ ဘ၀ေဟာင္းမ်ားမွာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ အလုပ္နည္းခဲ့လို႕ပဲ ဒီဘ၀မွာ က်ပ္တည္းေနရတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ ကိုယ္နဲ႕ပဲ မထိုက္တန္လို႕လား စသည့္ျဖင့္ ဆက္စဥ္းစားေနမိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ကယ္ပဲ ကိုယ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ခံစားႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း႐ွိရဲ႕လားဆိုတာ ေျဖစရာေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ ဘာပါလဲ။ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးထိုင္ေနရတာကို တစ္ခ်ဳိ႕က ၿငိ္မ္းခ်မ္းတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေတာ့ ပ်င္းစရာႀကီးလို႕ ေျပာပါတယ္။ လူခႏၶာကိုယ္ႀကီးက ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေတာ့ ထိုင္ေနပါရဲ႕။ စိတ္က ကြၽန္ေတာ့္လို အတိတ္ေတြ အနာဂတ္ေတြကို ေလွ်ာက္သြားေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မွာတုန္း။ ခ်စ္တဲ့ သမီးေလးနဲ႕ ေပ်ာ္ပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ကစားႏိုင္ပါရက္နဲ႕ ပစၥဳပၸန္ေပ်ာက္ေနလို႕ ငုတ္တုတ္ေမ့ေနတဲ႕ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဘယ္လိုလုပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္႐ႊင္မွာတုန္း။

ေနာက္တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၁၀တန္းတုန္းက အဂၤလိပ္စာမွာ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ သင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ William Henery Davis ေရးတဲ့ “Leisure” တဲ့ အားလပ္ခ်ိန္ေလးမွမ႐ွိရင္ ဘ၀ဆိုတာ ဘာမ်ားအဓိပၸာယ္႐ွိမွာတုန္းလို႕ ေရးထားတဲ့ကဗ်ာေလးပါ။ အလုပ္ခြင္ ယာေတာကိုသြားတဲ့လမ္းမွာ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေတြ၊ ႐ွဥ့္ေလးေတြ သစ္တိုသီး ေကာက္စားေနၾကတာေတြ၊ ငွက္ကေလးေတြ သစ္ပင္ကိုင္းမွာ နားေနၾကတာေတြကို ခဏေလးမွ ရပ္ၾကည့္ခ်ိန္မ႐ွိရင္ ဘာလုပ္ေတာ့မွာတုန္းလို႕ ဆိုပါတယ္။ စားက်က္ထဲက ႏြားေတြသိုးေတြေလာက္မွ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ စားျမံဳ႕ ျပန္ခ်ိန္မ႐ွိရင္ ဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲလို႕ေရးထားပါတယ္။ တစ္ခါ ဗီယက္နမ္ တစ္ေယာက္ ေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ လည္း ဖတ္ဖူးပါရဲ႕။

စည္း႐ိုးနေဘး ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးရပ္ကာ

မင္းက တထူးတဆန္း ၿပံဳးတယ္။

က်ဳပ္မွာ စကားေတာင္မေျပာႏိုင္

မင္းရဲ႕ လွပတဲ့ သီခ်င္းသံေတြကိုပဲ

က်ဳပ္မွာ၀င္စား။

အစမ႐ွိ အဆံုးမထင္သည္အထိ

မင္းကို ဦးညြတ္မိတယ္ တဲ့။

“မင္း” ဆိုတာ ေဒလီယာပန္းေလးကို ေျပာတာ။ အဲဒီေန႕မနက္ ယာေတာကိုအသြား လမ္းမွာ ခပ္ငယ္ငယ္ ပန္းေလးတစ္ပြင့္ ပြင့္ေနတာ သူျမင္ခဲ့တာကိုး ။ အဲဒီျမင္ကြင္းက သူ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းသြားေစလို႕ ဒီကဗ်ာကို ေရးမိတာ လို႕ ဆိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာလဲ ဒါမ်ိဳးေတြ႐ွိေနတာပါပဲ။ ေန႕စဥ္အလုပ္ေတြ လုပ္ေနရင္းနဲ႔ပဲ ဒီလို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေလးေတြကို ႐ွာၾကည့္ရမွာပဲ။

တကယ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္ခႏၶာမွာေတာင္ ႐ွာရင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ေန႕က ကြၽန္ေတာ့္ သြားတစ္ေခ်ာင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ကိုက္လာတယ္။ ဘာမွလဲ စားလို႕မရဘူး။ သြားကိုက္တဲ့ေ၀ဒနာကို ခံစား ရေတာ့မွ သြားမကိုက္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမွာပဲလို႕ ေတြးမိတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီလို မစဥ္စားမိေသးပါဘူး။ ေမ့ေနတာကိုး။ သြားေတြ ေကာင္းေနတာကို ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္လို႕ မထင္မိဘူး။ သြားကိုက္ေတာ့မွပဲ သြားမကိုက္တာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတစ္မ်ိဳးပါလားလို႕ သတိျပဳမိတယ္။ အဲဒီလို သတိျပဳမိေအာင္ သြားပဲ ကိုက္ေပးရဦးေတာ့မလို ျဖစ္ေနၿပီ လို႕ ေတြးမိၿပီး ၿပံဳးရေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ သြားကိုက္ေပ်ာက္သြားေတာ့လဲ ဒီလိုပါပဲ။ ေမ့သြား ျပန္တာပဲ။ အခုလက္႐ွိမွာ သြားမနာျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းပဲလို႕ သတိေလးထားမိရင္ ေကာင္းပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးလေက်ာ္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႕ ခ်စ္တဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ကင္ဆာနဲ႕ ဆံုးပါးခဲ့တယ္။ သူ႕မွာ ကင္ဆာေရာဂါသာ မ႐ွိရင္ အခုထိ ကြၽန္ေတာ္တို႕နဲ႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေနမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕မွာ ကင္ဆာျဖစ္ ေနရင္လဲ အခုေလာက္ဆို သူ႕ေနာက္လိုက္ၾကၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕မွာ ကင္ဆာမ႐ွိလို႕သာ အခုလို က်န္းက်န္းမာမာ ေနႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုဆိုကင္ဆာမ႐ွိတာဟာလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတစ္မ်ိဳးပဲမဟုတ္လားဗ်။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ က ဒါကို ဂ႐ုမထားမိၾကဘူး။ လက္႐ွိ(ပစၥဳပၸန္)ကို ဒီလို ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့လဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစရာေတြ အမ်ားႀကီးပါဗ်ာ။ သြားမနာတာလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတာပဲ။ ကင္ဆာေရာဂါ မ႐ွိတာလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတာပဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္နဲ႕ မလာေသးတဲ့ အနာဂတ္ကို ေလွ်ာက္ေတြးၿပီး စိတ္ညစ္ေနမဲ့အစား ပစၥဳပၸန္ကို သတိေလးနဲ႕ ဒီလိုေလွ်ာက္ၾကည့္ေတာ့လဲ ၿငိမ္းခ်မ္းသားဗ်။

အလုပ္ခြင္ထဲက်ေတာ့တစ္မ်ိဳးဗ်။ ဒီကေန႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၀န္ထမ္းေတြမွာ “Multi-task” လို႕ေခၚတဲ့ တစ္ခ်ိန္ တည္း မွာ အလုပ္ ႏွစ္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းခိုင္းတဲ့ စနစ္တစ္ခု ေခတ္စားေနတယ္။ အလုပ္ေတြ ၿပိဳင္လုပ္ရေတာ့ ဘာျဖစ္လာလဲ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စြမ္းအင္ေတြ ျပန္႕က်ဲလာတယ္။ အလုပ္ကိစၥေတြကို အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ဖို႕ ခက္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ လစ္ဟင္းမႈေတြ အမွားအယြင္းေတြမ်ားလာေရာ။ အထက္လူႀကီးက ဆူေရာ။ အေလ်ာ္အစားေတြ ပါလာ ေရာ။ ခဏခဏျဖစ္ေတာ့ စိတ္ညစ္ေရာ၊ အလုပ္ထြက္ခ်င္လာေရာ။ စိတ္တိုတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈ၊ က႑ေကာစေတြျဖစ္လာေရာ။ မၿပံဳးႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႕ပဲ အလုပ္ခြင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဲ့လာေတာ့ တာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ တစ္ကယ္အလုပ္လုပ္ေနၾကရတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ဒါမ်ိဳးေတြခ်ည္းပဲလို႕ ထင္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ အလုပ္ခြင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစရာ႐ွာဖို႕ ဟိုဟိုသည္သည္ ေလွ်ာက္ၾကည့္မိေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕အခ်က္ကေလး ေတြ ေတြ႕ရလို႕ ျပန္ၿပီးေဖာက္သည္ ခ်လိုက္ရပါတယ္။

နံပါတ္ (၁) က ေရလိုက်င့္ပါ တဲ့။

သူကဘာေျပာတာလဲဆိုေတာ့ စမ္းေခ်ာင္းထဲမွာ ေရစီးတယ္မဟုတ္လား။ တစ္ခုခု အဟန္႕အတားေတြ႕ရင္ ရတဲ့လမ္းက ေကြ႕ပတ္ၿပီးစီးပစ္လိုက္တာပဲ။ တင္းခံမေနဘူး။ အလုပ္ထဲမွာလဲ ဒီလိုပဲ။ စိန္ေခၚမႈ၊ အဟန္႕အတား (လူေတြပါ ပါတယ္) ေတြ႕ရင္ တင္းခံမထားနဲ႕တဲ့။ ေရလို ေပ်ာင္းႏြဲ႕ ညြတ္ေကြးၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ပါတဲ့။ အားနဲ႕ ေတာင့္ ခံထားရင္ တင္းလို႔ျပတ္တတ္တယ္တဲ့။

နံပါတ္ (၂) က ေဒါသေ႕႐ွမထားပါနဲ႕တဲ့။ ေဒါသထြက္ၿပီဆိုရင္ အမွားလုပ္မိေတာ့တာပဲ။ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ေ႕႐ွတန္းမတင္ပါနဲ႕။ “စိတ္လိုက္မာန္ပါ” ဆိုတာလို စိတ္ေနာက္က မာန္ ပါသြားရင္ မွားေတာ့တာပါပဲ။

နံပါတ္ (၃)က အလုပ္နဲ႕အိမ္၊ အလုပ္နဲ႕မိသားစု၊ အလုပ္နဲ႕ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းထားပါတဲ့။

နံပါတ္ (၄)က ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္႐ႈ။ ဒါက အလုပ္ ႏွစ္လုပ္ၿပိဳင္လုပ္ရရင္ေျပာတာျဖစ္မယ္။ ဥပမာ ဖိုင္တြဲရင္း paper work လုပ္ရင္း ဖုန္းလာတယ္ဆိုပါစို႕။ ဖုန္းေျပာရင္ စိတ္ကို ဖုန္းထဲက ကိစၥမွာပဲထား။ ဟို လုပ္လက္စအလုပ္ကို ခဏ ေမ့ထားလိုက္။ စိတ္က ဟိုေရာက္ေနရင္ ဒီက ဖုန္းထဲက ကိစၥမွာ မွားေတာ့မယ္။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္႐ႈဆိုတာ ဒါကို ဆိုလိုတာဗ်။ ပစၥဳပၸန္မွာပဲေန ဆိုလို႕ အတိတ္ကိုလည္း သင္ခန္းစာမယူ၊ အနာဂတ္အတြက္လည္း မျပင္ဆင္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မဟန္ေလာက္ဖူးထင္တယ္။

နံပါတ္(၅)ကတစ္ေန႕စာတစ္ေန႕ ၿပီးေအာင္ျဖတ္၊ ေနာက္ေန႕မွာ အသစ္ကိုစ။ေန႕တိုင္း ေန႕တိုင္း စိတ္သစ္ လူသစ္နဲ႕ ႐ႊင္လန္းစြာအလုပ္ လုပ္ရင္ ေလ့လာစရာေတြအမ်ားႀကီးရလာမယ္။

နံပါတ္ (၆)က အာ႐ံုကို အလုပ္အေပၚမွာပဲထား။ ရလဒ္အေပၚမွာ မထားပါနဲ႕တဲ့။ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုထားၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႕ အေရးႀကီးတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီရည္႐ြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း စနစ္တက် လုပ္သြားမွ ပန္းတိုင္ေရာက္မယ္မဟုတ္လား။ ဥပမာ – ပြဲတစ္ခုအတြက္ လုပ္ ရမယ္ ဆို ပါေတာ့ဗ်ာ။ ဒီပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္ဖို႕က ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ပန္းတိုင္ ဆိုပါစို႕။ ပြဲေအာင္ျမင္ဖို႕ပဲ အာ႐ံုထားၿပီး ျပင္ရဆင္ရမယ့္ဘက္ကို အာ႐ံုမထား ရင္ ဒီပြဲစနစ္တက် ေအာင္ျမင္ဖို႕ မလြယ္ဖူးဗ်။

နံပါတ္(၇)က အလုပ္ကို ရင္ထဲကေစတနာနဲ႕ အလိုအေလ်ာက္လုပ္သလိုျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါတဲ့။ အလုပ္ကို တကယ္စိတ္ပါလို႕ ၿမိန္ၿမိန္ယွက္ယွက္ လုပ္တဲ့လူနဲ႕ လုပ္စရာမို႕လို႕ လုပ္ေနရတဲ့သူ စိတ္ေပ်ာ္ပံုခ်င္းမတူဘူးဗ်။

နံပါတ္ (၈)က မေၾကာက္ရဘူးတဲ့။ တကယ္ေတာ့ ေၾကာက္တယ္ဆိုတာ ျဖစ္လာေတာ့မွာကို ေတြးေတြးၿပီး ေၾကာက္ေနတာဗ်။ အဲဒါ တကယ္မွ ျဖစ္မလာေသးဘဲ။ ဘာလို႕ ေတြးေၾကာက္ေနရမလဲ။ ေၾကာက္ၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႕ရဲ႕ စြမ္းအားေတြကို ယိုစီးေစေတာ့တာပဲတဲ့။ လက္ငင္းအက်ပ္အတည္းက ဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရမလဲ ဆိုတဲ့ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေတြထြက္လာေစမယ့္ စြမ္းအားေတြ ယိုစီးကုန္တာပဲတဲ့။

နံပါတ္ (၉)က ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ ႏိုင္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပည့္၀ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္တဲ့။ ၿပိဳင္ဘက္ကို လဲက် သြားေအာင္ထိုးႏိုင္တာ အေကာင္းဆံုး အႏိုင္ယူနည္းမဟုတ္္ပါဘူး။ ၿပိဳင္ဘက္ရဲ႕ ထိုးႏွက္ခ်က္ေတြကို ေတာင့္ခံႏိုင္ ေအာင္သာလုပ္ထားရမယ္တဲ့။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြဟာ သူတို႕အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ သူတို႕ဟာ သူတို႕ပဲ လဲက်သြားၾက ပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ကိုယ္က လုပ္စရာ႐ွိတာ လုပ္ထား႐ံုပါပဲတဲ့။

ေနာက္ဆံုး နံပါတ္ (၁၀)က ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားလပ္ခ်ိန္လည္းေပးရမယ္တဲ့။ အနားမယူဘဲ အလုပ္ခ်ည္းပဲ ဖိလုပ္ေနရင္ ၾကာၾကာမခံဘဲ သြားလိမ့္မယ္တဲ့။ စိတ္ကို ၾကည္လင္သန္႕႐ွင္းဖို႕ အခ်ိန္ေပးရပါမယ္။ သန္႕႐ွင္းတဲ့ စိတ္ကသာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္၊ တုန္႔ျပန္ႏိုင္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။

ၿဗိတိန္ ႏွလံုးေဖာင္ေဒး႐ွင္းက ႏွလံုးအထူးသူနာျပဳ ဂြၽန္ေဒးဗစ္ဆင္က “အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ ခံစားေနရရင္ မိတ္ေဆြေတြ ဒါမွမဟုတ္ မန္ေနဂ်ာကို ေျပာျပၿပီး ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသင့္သလဲ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို အေကာင္းျမင္၀ါဒနဲ႕ တုန္႔ျပန္ဖို႕ ႀကိဳးစားပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ တက္တက္ၾကြၾကြေနပါ။ ေလွကားကုိ သံုးၿပီးလမ္းေလွ်ာက္တက္ပါ။ အလုပ္သြားတဲ့လမ္းမွာ အနည္းငယ္လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေလး ေတြက ဖိစီးမႈကို ၿပိဳကြဲေစဖုိ႕ အကူအညီေပးတဲ့အျပင္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္လဲ အားေပးပါတယ္” လို႕ အၾကံေပးေၾကာင္း ၁၆ ဇူလိုင္ ၂၀၁၀ ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္မွာလည္း ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

အထက္က ဆိုခဲ့တဲ့ အခ်က္ကေလးေတြအတိုင္း ေနၾကည့္ရင္ စိတ္ညစ္တာေတာ့ နည္းနည္းသက္သာမယ္ ထင္တာပါပဲဗ်ာ။ အက်င့္ရသြားရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းလာမွာပါ။ သစ္တစ္ပင္ေအာက္၊ ၀ါးတစ္႐ံုေအာက္ မေရာက္ႏိုင္ ေသးၾကတဲ့၊ အလုပ္ခြင္နဲ႔ မကင္းကြာႏိုင္ေသးတဲ့ လူေတြအဖို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို အလုပ္ထဲမွာပဲ ေတြ႕ေအာင္႐ွာၾက ရမွာပဲဗ်။ ကာရာအိုေကသြား ဘီယာစုပ္ရင္းအပန္းေျဖတာနဲ႕စာရင္ စိတ္ကို ပစၥဳပၸန္မွာပဲ တည့္တည့္ေနေအာင္ သတိေလးကပ္ၿပီး ႐ႊင္လန္းစြာေနထိုင္ျခင္းက ကုသိုလ္ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ တကယ္ေတာ့ အတိတ္ဆိုတာကလည္း ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ အနာဂတ္ကလည္းေရာက္မလာေသးေတာ့ ဘာမွလုပ္လို႕မရပါဘူး။ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ သာလွ်င္ လူေတြအဖို႕ အသက္႐ွင္ျခင္း စစ္စစ္ပဲမဟုတ္ဖူးလားဗ်ာ။ ေနာ့ဗ်ာ။

၁၈၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၀

မွီၿငမ္း- စင္ၾကယ္ေသာစိတ္(မံုေ႐ြး)- 10 Simple Lessons

ေခၚသံ

ငါဟာ ေခၚသံကို
စိတ္မရွည္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့တယ္။

ႏွစ္၊လ၊ရာသီ
ၾကာရွည္ၿမင့္စြာ
ၿပင္ဆင္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွ
သည္တခဏေလးကို
ငါ … .. ဘာေၾကာင့္မ်ား စိတ္မရွည္နုိင္ရသလဲ။
Continue reading ေခၚသံ

မေဖာ္ျပျဖစ္ခဲ့တဲ့ နီကိုရဲရဲ႕ အင္တာဗ်ဴး

နီကုိရဲ ကြယ္လြန္ၿပီဆိုတာ သိလုိက္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ အႏုပညာရွင္ေတြ (ထူးအိမ္သင္၊ နိကိုရဲ) ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ ႏွေၿမာတသ ၿဖစ္မိတာ အမွန္ပါပဲ။

မၾကည္ၿပာ ၀တၱဳထဲမွ အလြဲအေခ်ာ္ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္သိကၽြမ္းခဲ့ရေသာ နီကိုရဲ ။ သူေသဆံုးၿပီးခ်ိန္မွာ သူဘ၀နဲ ့ရင္းၿပီး ေပးဆပ္လိုက္ရေသာ လြဲေခ်ာ္မွဳတစ္ခုကို Internet မွဖတ္လိုက္ရေသာအခါ-

ကၽြန္ေတာ္ သူ ့အတြက္ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းခဲ့ရသည္။
Continue reading မေဖာ္ျပျဖစ္ခဲ့တဲ့ နီကိုရဲရဲ႕ အင္တာဗ်ဴး

တမလြန္ကိုဘယ္သူလိုက္မလဲ။

ကၽြန္ေတာ္ေသေတာ့မည္ဆိုပါစို႔။
တမလြန္ခရီးကို သြားရေတာ့မည္။
တစ္ေယာက္ထဲမသြားလို၍အေဖာ္ေခၚသြားရန္ၾကိဳးစားမိပါသည္။

ပထမဆံုး ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိေမးၾကည့္သည္။
ဘာတစ္ခုမွ ယူသြားလို႕မရ။

ဒုတိယ အခင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းကို ေမးၾကည့္သည္။
“မလိုက္ဖူး” ဟု တံုးတိႀကီးေျဖသည္။

တတိယ ခ်စ္ဇနီးကို ေမးၾကည့္သည္။
“႐ွင့္ကို လိုေလေသးမ႐ွိ ျပဳစုလိုက္ပါ့မယ္။ ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ တမလြန္ကို မလိုက္ႏိုင္ဘူး။ သားေတြသမီးေတြအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေသးတယ္” ဟု ဆင္ေျခေပးသည္။

ေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို ကိုယ္ျပန္ေမးၾကည့္သည္။
ခႏၶာကိုယ္ႀကီးက “လိုက္မယ္” ဟု ဆိုသည္။
အားတက္သြားမိပါသည္။
ဒါေပမယ့္ သခ်ႋဳင္းအထိပဲလိုက္မည္ဟု ဆိုသည္။
သခ်ႋဳင္းမွာ ေနခဲ့မည္။
သခ်ႋဳင္းဟိုဘက္ တမလြန္ခရီးကို နာမ္ဟုပဲေခၚေခၚ၊ စိတ္ဟုပဲေခၚေခၚ၊ ၀ိဉာဥ္ဟုပဲေခၚေခၚ အဲဒါေလးက တစ္ကိုယ္တည္း ခရီးဆက္ထြက္ရေတာ့မည္။
တစ္ခုခုေတာ့ အားကိုးစရာပါသြားမွျဖစ္မည္။
သီလလား၊ သမာဓိလား၊ ပညာလား။
မသြားခင္ ျပည့္ႏိုင္သေလာက္ျပည့္ေအာင္ျဖည့္သြားရမည္။
အခုကတည္းက စျဖည့္ႏိုင္မွ ေသတဲ့အခါ “တႏိုင္စာ” ပါသြားႏိုင္ပါမည္တဲ့။

ကဲ
ကိုယ့္ဆရာ
သင္ေရာ ေသရင္ ဘယ္သူ႔အေဖာ္ေခၚမွာတုန္း။
ေမးၾကည့္ပါဦး။
လုပ္ေတာ့ေနာ္… အခ်ိန္မနည္းေတာ့ဘူး။